Δύο άνθρωποι μαλώνανε ποιός ημίθεος είναι μεγαλύτερος, ο Ηρακλής ή ο Θησέας.

(Ο Ηρακλής ήταν ο κατεξοχήν ήρωας των Δωριέων, ενώ ο Θησέας: ο κατεξοχήν ήρωας των Αθηνών. Η φιλονεικία αυτή φαίνεται πως ήταν μεταξύ ενός Δωριέα, π.χ. Σπαρτιάτη ή Μεγαρέα απο τη μιά μεριά, κ ενός Αθηναίου απο την άλλη).

Πάνω στη φιλονεικία, ο ένας κατέκρινε τον ημίθεο του αλλουνού. Το αποτέλεσμα ήταν οι ημίθεοι να οργισθούν, κ ο ένας χτύπησε την πόλη του αλλουνού. Δηλαδή ο Θησέας έβγαλε την οργή του βλάπτοντας την πόλη του Δωριέα, κ ο Ηρακλής βλάπτοντας τον δήμο του Αθηναίου.grecobooks-6

Τέτοιες διαμάχες, σε κακό βγαίνουνε. Εφόσον καί οι δύο ήρωες αξίζουν τιμή κ σεβασμό (στη σημερινή εποχή αντίστοιχα συμβαίνει με αγίους), προς τί να μαλώνουμε προσπαθώντας να βγάλουμε τον έναν ανώτερο απο τον άλλο; που συνεπάγεται οτι μειώνουμε ένα πρόσωπο που αξίζει να τιμάται!

Originally posted 2018-12-25 17:00:58.