Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου θα διασυνδεθούν 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου με 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, αλλάζοντας τη δομή λειτουργίας των υπηρεσιών και της σχέσης τους με τον πολίτη. Πλέον κάθε φορά που κάποιος θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πολλά έγγραφα, η τήρηση των οποίων αφορά στις παραπάνω υπηρεσίες, δεν θα χρειάζεται να τα προσκομίσει, αφού πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα χρησιμοποιούνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες, αντλώντας τα από το Μητρώο Πολιτών, που ουσιαστικά θα είναι μία μεγάλη τράπεζα πληροφοριών.

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, ο φόρτος εργασίας των εργαζομένων καθώς και το κόστος λειτουργίας του Δημοσίου. Αν και η χώρα μας είναι ουραγός στην ψηφιοποίηση και γενικότερα στη χρήση των νέων τεχνολογιών και πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, ωστόσο κάθε θετικό βήμα αναμένεται να ανακουφίσει έστω και λίγο τους ταλαιπωρημένους Έλληνες, που όχι άδικα αποκαλούν τη χώρα “Χαρτοβασίλειο”.

grecobooks 6

Οι πολίτες πρέπει να θυμούνται ότι από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου στα Ληξιαρχεία της χώρας δεν θα πραγματοποιείται καμία ληξιαρχική πράξη, αφού θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση της σύνδεσης των αρχείων με το νέο σύστημα.