Έρχεται η Στήλη “Debate”, που φιλοξενεί άρθρα και παρεμβάσεις αναγνωστών για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς και ανταποκρίσεις σε δημοσιεύσεις της Εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Στείλτε την επιστολή σας με την ένδειξη “Debate”, με κατά το δυνατόν καλή σύνταξη και ορθογραφία. Η Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ θα την αξιολογήσει και εφόσον δημοσιευθεί, θα εμφανιστεί αυτούσια, χωρίς παρεμβάσεις.