Τα αγαθά, όντας αδύναμα, εκδιώχθηκαν από τα κακά και ανέβηκαν στον ουρανό. Εκεί ρώτησαν τον Δία πώς θα βρεθούν πάλι μαζί με τους ανθρώπους. Ο δε Δίας είπε “όχι όλα μαζί, αλλά ένα κάθε φορά, θα κατεβαίνετε στους ανθρώπους”. Γι αυτόν τον λόγο τα μεν κακά έρχονται συνεχώς στους ανθρώπους επειδή είναι κοντά τους, τα δε αγαθά αργούν, επειδή κατεβαίνουν από τον ουρανό.

(Ο λόγος δηλώνει) ότι τα αγαθά ουδείς τα επιτυγχάνει ταχέως, ωστόσο ο καθένας μας πλήττεται καθημερινά από τα κακά.

Originally posted 2018-04-21 16:15:16.