Στις 12 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία της δυνατότητας αίτησης για την είσπραξη του Κοινωνικού Μερίσματος από τους δικαιούχους. Ωστόσο, εδώ και τέσσερις ημέρες όπου άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του taxisnet, δεν έχουν λείψει τα προβλήματα καθώς και τα παράπονα για αδικίες που θέτουν εκτός ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ως τώρα υπεβλήθησαν περισσότερες από 1.402.000 αιτήσεις, ενώ εγκρίθηκαν 604.000 σε ποσοστό 43%. Παράλληλα 300.000 αιτήσεις περίπου παραμένουν σε αναμονή λόγω έλλειψης στοιχείων και αναμονής συναίνεσης.

Αναφορικά με τις αδικίες εντοπίζονται κυρίως στην περίπτωση των φιλοξενούμενων, που αν και λόγω δεινής οικονομικής κατάστασης αναγκάζονται να φιλοξενούνται από άλλο φορολογούμενο, εξαιρούνται του επιδόματος επειδή φαινομενικά ανήκουν στο – συνήθως- οικονομικά ισχυρότερο νοικοκυριό. Σε άλλες πολλές περιπτώσεις αποκλείονται φορολογούμενοι με πραγματικά ελάχιστα εισοδήματα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, που όμως, επιβαρύνονται με πλασματικά εισοδήματα, τα λεγόμενα τεκμαρτά. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αδικίας αφορά σε φορολογούμενους που χάνουν το δικαίωμα στην έκτακτη ενίσχυση λόγω του ότι φαίνονται συνδικαιούχοι σε ποσά καταθέσεων που υπερβαίνουν το όριο της Κυβέρνησης, χωρίς όμως στην ουσία να τους αναλογεί ποσό κατάθεσης μεγαλύτερο του ορίου.

Είναι προφανές πως η Κυβέρνηση διέθεσε το ποσό με έναν κυρίως λογιστικό τρόπο εξετάζοντας τους αριθμούς και όχι τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν υπήρξε πρόβλεψη για καταβολή άνευ όρων στις πλέον αδύναμες ομάδες, όπως είναι αυτές των ανέργων. Αναφορικά με τις διορθώσεις, που επίκεινται εντός της ημέρας, υπάρχει πρόβλεψη μόνο για τις περιπτώσεις χηρείας εντός του 2017 που δεν μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση.