Πάνω από μία πέτρα καθόταν ένας αετός αναζητώντας να κυνηγήσει λαγούς. Τούτον δε κάποιος τόξευσε και το μεν βέλος εισήλθε μέσα, η δε γλυφίδα μαζί με τα φτερά στάθηκε μπροστά στα μάτια του. Βλέποντας αυτό ο αετός είπε: «Η μεγαλύτερη λύπη είναι για μένα το ότι πεθαίνω από τα ίδια μου τα φτερά».

(Ο λόγος δηλώνει) ότι ο πόνος της λύπης είναι δυνατότερος, όταν κάποιος κινδυνεύσει από τους οικείους του.

Σημ.1: γλυφίδα είναι η εγκοπή στο πίσω μέρος του βέλους.
Σημ.2: τα φτερά των βελών φτιάχνονταν συνήθως από φτερά αετού ή άλλων μεγάλων πτηνών.
Σημ.3: Από τον παραπάνω προέρχεται και η φράση “εξ οικείων τα βέλη”.

20180828_203209_00018967877765917365452.png


Αετός λαβωμένος από βέλος | Αισώπου Μύθοι. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Originally posted 2018-09-24 13:30:54.