Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν και νέγροι δούλοι, τους φέρνανε από την Αφρική. Ένας Έλληνας λοιπόν αγόρασε έναν νέγρο· και νόμισε ότι είναι μαύρος επειδή ο προηγούμενος κάτοχός του δεν τον έπλενε καλά.
Αφού τον πήρε στο σπίτι του, τον έπλενε με όλα τα απορρυπαντικά εκείνης της εποχής, ελπίζοντας να ασπρίσει. Βεβαίως δεν άσπρισε, μόνο που από τα πολλά λουτρά αρρώστησε!

         Από αυτό η παροιμία “τον αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς”20180828_203209_00018967877765917365452.png Αιθίοπας | Αισώπου Μύθοι. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2018-10-06 16:30:19.