Μιάς αλεπούς της κόπηκε η ουρά σε μιά παγίδα, κ ντρεπόταν τόσο που ένιωθε τον βίο αβίωτο. Τί έκανε λοιπόν; Συγκάλεσε όλες τις αλεπούδες σε σύσκεψη, κ εξέθεσε πολλά επιχειρήματα για τα οποία θα έπρεπε να κόψουν όλες τις ουρές τους.
“Τί τις θέλουμε τις ουρές; Μόνο που μας ασκημίζουν! μας είναι ένα περιττό βάρος. Μας δυσκολεύουν στην κίνηση, μας κάνουν πιό αργές στο τρέξιμο.
Μας δυσκολεύουν όταν κρυβόμαστε. Επιπλέον, προσελκύουν τους κυνηγούς, που θέλουν να μας πιάσουν για να πάρουν την ουρά μας”.grecobooks-6
Είπε πολλά έξυπνα επιχειρήματα. Μιά αλεπού της απάντησε: εσύ δέν τα συμβουλεύεις αυτά για το καλό μας, αλλά για το συμφέρον σου! Ποιός ρήτορας, αλήθεια, δέν αποβλέπει στο προσωπικό του συμφέρον;

Originally posted 2018-12-20 17:00:28.