Η Κομισίον προετοιμάζει Κοινοτική Οδηγία για κατάργηση επιδοτήσεων τιμών, για μέτρα όπως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) Φέιθ Μπιρόλ η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από επιδοτήσεις των τιμών αλλά μόνον με περισσότερο ενδεδειγμένους τρόπους, όπως η μείωση της φορολογίας.

Η θέση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στηρίζεται σε μακροχρόνιες οικονομικές μελέτες, βασιζόμενες σε στοιχεία της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Όπως είναι αναμενόμενο χώρες με σημαντικά οικονομικά προβλήματα, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, έχουν ήδη αντιδράσει στην σχεδιαζόμενη κατάργηση του Κοινωνικού Τιμολογίου, ζητώντας παράταση της ισχύος του μέτρου. Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς όμως επιβάλλει γρήγορη εναρμόνιση της τιμολογιακής πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με κύκλους της Κομισιόν η εξομάλυνση της οικονομικής κατάστασης των χωρών του Νότου θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της τιμολόγησης της ενέργειας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Η κατάργηση της επιδότησης των τιμών και η αντικατάστασή της από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά, τόσο για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όσο και για την οικονομική ανάπτυξη, που είναι το τελικό ζητούμενο.