Δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών -έως 50.000 ευρώ- σε 120 δόσεις. Τον ιλιγγιώδη αριθμό του 1.000.000 εργοδοτών – οφειλετών δείχνει η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών. Αθροιστικά το ποσό που μεταβιβάζεται στον νέο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ξεπερνά τα 10 δις ευρώ, ποσό που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γονατίσει το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο ταλανίζεται ήδη και από την διατήρηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, που συνεπάγεται καταποντισμό των εσόδων του. Μάλιστα, με την υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων είναι αβέβαιο αν οι οφειλέτες θα ανταποκριθούν στη ρύθμιση σε βάθος χρόνου ακόμη και όσοι αρχικά πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ωστόσο, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση όλοι οι οφειλέτες, παρά μόνον εκείνοι που χαρακτηρίζονται “βιώσιμοι”. Δυστυχώς έτσι χαρακτηρίζονται μόνον όσων οι επιχειρήσεις εμφανίζουν θετικό αποτέλεσμα (χωρίς φόρους, τόκους και αποσβέσεις) κατά τις τελευταίες τρεις χρήσεις προ αιτήσεως για υπαγωγή στον νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Επίσης, πρέπει η αναλογία των οφειλών στον ΕΦΚΑ προς το καθαρό αποτέλεσμα (μείον τα ποσά του καθαρού αποτελέσματος κατά την τελευταία χρήση προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) να είναι ίση ή μικρότερη από 8. Επίσης το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 50.000 ευρώ

Οι οφειλέτες που θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα γλιτώσουν το 85% των προσαυξήσεων πληρώνοντας μηνιαίες ισόποσες δόσεις όχι μικρότερες των 50 ευρώ. Οι οφειλέτες ποσών μικρότερων των 3.000 ευρώ δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση με περισσότερες από 36 μηνιαίες δόσεις.

Εκείνοι που δεν χαρακτηρίζονται βιώσιμοι πληρώντας τους παραπάνω όρους, θα κληθούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, κάνοντας χρήση των 12 δόσεων της ονομαζόμενης “πάγιας ρύθμισης”. Εντύπωση προκαλεί το σκεπτικό να ευνοούνται από περισσότερες δόσεις και φοροαπαλλαγές όσοι έχουν καλύτερους οικονομικούς δείκτες στις επιχειρήσεις τους κι όχι όσοι είναι υπερχρεωμένοι και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από περισσότερες δόσεις.

Είναι ξεκάθαρο πως όποιοι δεν κρίνονται βιώσιμοι και είχαν οφειλές προς το ΙΚΑ, θα βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι  με κατάσχεση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κι αν δεν υπάρχουν χρήματα εκεί – που είναι το πιθανότερο – με κατάσχεση των ακινήτων τους, υπό προϋποθέσεις ακόμη και της πρώτης τους κατοικίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπουργών δεν υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας έναντι του δημοσίου και των τραπεζών, παρά μόνον μία αμφισβητούμενη προφορική συμφωνία με τις τράπεζες.

Η περίοδος ένταξης στη ρύθμιση προς τους ασφαλιστικούς φορείς αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και αφορά σε χρέη έως την 31/12/2017