Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματική την περικοπή και τις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών του Λυκείου. Σύμφωνα με την απόφασή του, είναι αντίθετες προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απόφαση ελήφθηκ κατά πλειοψηφία και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις αλλαγές που επίμονα και αντικοινωνικά θέλησε να επιβάλει η κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και το Υπουργείο Παιδείας.

Κατά την απόφαση: «σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητας και τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 της ΕΣΔΑ, το κράτος δεν μπορεί, ρυθμίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών, να στερήσει από τους μαθητές που ασπάζονται ορισμένη θρησκεία το δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζει σε μαθητάς που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς των (όχι δε και δόγματα άλλων θρησκειών)».

Κρίνεται πως το νέο, περικομμένο πρόγραμμα μαθημάτων «έχει ποιοτική και ποσοτική ανεπάρκεια ως προς την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκαλώντας σύγχυση στη θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών».

Αναγνωρίζοντας την αντίληψη που διαμόρφωσε μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας για την ιδεοληψία, την ψευδο-επιστημονική, αντι-εκπαιδευτική και την αντικοινωνική προδιάθεση που διαπνέει στελέχη του κόμματος και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας τονίζει στην απόφασή της πως «δεν επιχειρείται ούτε καν η «θρησκειολογικού» τύπου μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών για τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή άλλων χριστιανικών ομολογιών ή άλλων θρησκειών, αλλά η επεξεργασία εννοιών, οι οποίες ανάγονται σε διάφορες εκτιμήσεις ή διδακτικά αντικείμενα, εξετάζοντας απλώς από θρησκευτικής σκοπιάς, όχι όμως αποκλειστικώς από Ορθόδοξη Χριστιανική οπτική γωνία».

Η θέση του ΣΤΕ είναι ένα ισχυρό ράπισμα στην μαύρη ατζέντα του κυρίου Τσίπρα, για επιθετική αποδιάρθρωση του θρησκευτικού αισθήματος των νέων. Το ΣΤΕ σημειώνει ανησυχητικά: «οι μαθητές καθοδηγούνται προς ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ζωής που είναι αποσυνδεδεμένο από την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι προς ένα σύστημα αξιών που νοθεύει τη διδασκαλία αυτή».

Η απόφαση του κυρίου Νίκου Φίλη να προβεί στις εν λόγω αλλαγές στην διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι αντίθεση στο άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης.