Πρώτος πέφηνας, εν Βασιλεύσι,

θείον έδρασμα, της ευσεβείας,

απ’ ουρανού δεδεγμένος το χάρισμα·

όθεν Χριστού τον Σταυρόν εφανέρωσας,

και την Ορθόδοξον πίστην εφήπλωσας.

Κωνσταντίνε ισαπόστολε, συν Μητρί Ελένη θεόφρονι,

πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών

Originally posted 2018-05-21 10:46:56.