Τι σημαίνει «θάνατος» και τι σημαίνει «θάλασσα»;

Κάποτε μου φαίνεται, πως αν αποκριθώ στο ερώτημα τι σημαίνει «θάνατος», θα μπορέσω να αποκριθώ και στο ερώτημα τι σημαίνει «θάλασσα».

Η θάλασσα σαν θέα είναι ασφαλώς κάτι πλατύτερο απ’ τον θάνατο, κάτι που σε υψώνει σ’ ένα παράθυρο, απ’ όπου μονάχα το σύμπαν ατενίζεις. Αναπνέεις βαθιά τη θάλασσα, και νομίζεις πως γίνεσαι τόσον υγιής, ώστε να μη μπορείς να πεθάνεις.

Όμως, όταν νοσταλγείς τη «θάλασσα», και δεν την αναπνέεις, δεν τη ρουφάς μ’ όλο σου το σώμα, τότε νιώθεις τον «θάνατο», η σημασία του αόριστα σ’ αιχμαλωτίζει, σε κάνει δέσμιο, έστω για λίγα δευτερόλεπτα.

Originally posted 2020-09-12 22:10:00.