“Το Fast Track to Innovation (FTI) είναι ένα ολοκληρομένο υποστηρικτικό πρόγραμμα επένδυσης στην καινοτομία. Στρατηγικός του σκοπός είναι να βρει η κάθε καινοτομία τον δρόμο της προς την αγορά: προϊόντα, υπηρεσίες ή νέες διαδικασίες οργάνωσης υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας με γενναίες χρηματοδοτικές ενισχύσεις. Από τους άξονές του, ξεχωρίζω την στόχευση στην κοινωνική οικονομία, την κοινωνική καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική”, τονίζει ο Γιάννης Νασιούλας.

Ο Ιωάννης Νασιούλας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αξιολογητής των προγραμμάτων χρηματοδότησης απευθείας από τις Γενικές της Διευθύνσεις, εξηγεί την δομή του προγράμματος χρηματοδότησης για την καιντομία και την σημασία του για την Ελλάδα:

“Πρόκειται για μια ομπρέλα χρηματοδοτικών σχημάτων: Το Εργαλείο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME Instrument), το Fast Track to Innovation (FTI), οι Μελλοντικές Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET), τα Ανοικτά Βραβεία και βεβαίως τα Βραβεία HORIZON – ένα δίκτυ υποστήριξης και χρηματοδότησης εν είδει “one stop shop” για τις περισσότερο υποσχόμενες επιχειρηματικές και κοινωνικές ιδέες στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

IOANNIS NASIOULAS
Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Fast Track to Innovation (FTI) παρέχει χρηματοδότηση για προτάσεις από τη βάση προς την κορυφή για δραστηριότητες καινοτομίας κοντά στην αγορά σε οποιοδήποτε τομέα τεχνολογίας ή εφαρμογής. Αυτό το θεματικό άνοιγμα – σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για όλους τους τύπους φορέων καινοτομίας να συνεργαστούν και να προωθήσουν την καινοτομία στην αγορά ή / και στην κοινωνία – έχει ως στόχο να προωθήσει τη διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία.

Μάθετε περισσότερα στο: https://corpusoffices.business.site

Ο στόχος του FTI

  • να μειώσει το χρόνο από την σύλληψη της ιδέας στην εφαρμογή της στην αγορά,
  • να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αιτούντων για πρώτη φορά στην χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και
  • να αυξήσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο FTI;

Οι προτάσεις χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν μεταξύ τριών και πέντε νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Οι δράσεις πρέπει να είναι «καθοδηγούμενες από τις επιχειρήσεις», διότι προορίζονται να δώσουν σε εφαρμόσιμες ιδέες καινοτομίας την τελευταία ώθηση πριν την εφαρμογή στην αγορά. Η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανίας στις δράσεις FTI είναι υποχρεωτική για να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάληψη της αγοράς

Πώς εφαρμόζεται το FTI;

Το FTI υλοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την περίοδο 2018-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ ετησίως). Ο προϋπολογισμός του προέρχεται από την προτεραιότητα “Κοινωνικές προκλήσεις” του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και από τον ειδικό στόχο «Ηγεσία στις αναδυόμενες και βιομηχανικές τεχνολογίες» (LEIT). Η πρόσκληση ανοίγει στις 7 Νοεμβρίου 2017 και θα ανοίγει συνεχώς μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2020. Οι προτάσεις αξιολογούνται και κατατάσσονται και οι αποφάσεις χρηματοδότησης λαμβάνονται σε τρεις καταληκτικές ημερομηνίες κατ΄ετος.

Το όριο συγχρηματοδότησης της ΕΕ καθορίζεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών. Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά δράση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!