Φωτογραφίζοντας αποκλειστικά για την ΑΡΙΣΤΕΙΑ, θέλησα να αναδείξω τον οπτικό παλμό του τόπου μας, τόσο στο καθημερινό, όσο και στο έκτακτο φάσμα. Πέρα από μια χρονικά επίκαιρη κάλυψη, επιδιώξαμε να επιτρέψουμε στην καλαισθησία και το αφηγηματικό μέρος να δώσουν τον εκφραστικό τόνο.

Στο ταξίδι αυτό, τα γραπτά άρθρα, οι τίτλοι και οι υπότιτλοι δεν  αποτελούν ξέχωρα μέλη: συνεργαζόμαστε με τους διακεκριμένους συντάκτες, ώστε να έρθει στην επιφάνεια αυτό που θέσαμε ως ζητούμενο ψηφίο στον κώδικα της νέας μας εφημερίδας: την εμβληματικότητα.

Ό,τι κάνουμε είναι μια δομημένη προσπάθεια με πυρήνα το κύρος, τη σοβαρότητα και έναν όσο το δυνατόν άρτιο τεχνικό συντελεστή, που σε πραγματικό χρόνο να αποδίδει άξιο λόγου παραστατικό υλικό στον αναγνώστη, καθιστώντας τον έναν στοχαστικό παρατηρητή.

Θα ήθελα, επίσης, να αντιμετωπιστεί η προσπάθειά μου ως μια συστηματική εξιστόρηση, με
φυσικό αντικείμενο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η οποία θα φανεί χρήσιμη στο μέλλον, μιλώντας με εικόνες για ό,τι κληρονομήσαμε και ό,τι θα παραδώσουμε στο βλέμμα των επόμενων γενεών.

Originally posted 2017-11-05 07:55:59.