Ένας γιδοβοσκός αμόλησε τα γίδια του για βοσκή και εκείνα ανακατεύτηκαν με ένα κοπάδι από άγρια γίδια, ο γιδοβοσκός ύστερα από τη βοσκή πήρε και τα άγρια μαζί με τα δικά του στη σπηλιά του. Ήθελε να κάνει και τα άγρια δικά του.

Την άλλη μέρα άρχισε κακοκαιρία, οπότε ο γιδοβοσκός δεν έβγαζε τα γίδια για βοσκή, τα είχε μέσα στη σπηλιά, και στα δικά του γίδια έδινε τροφή ίσα ίσα να μην πεθάνουν, ενώ τα καινούργια, τα άγρια γίδια τα τάιζε καλά. Πέρασε η κακοκαιρία, τα έβγαλε όλα στη βοσκή, τα άγρια γίδια φύγανε στην εξοχή! Ο γιδοβοσκός τα κατηγορούσε: “αχάριστα ζώα! Σας προφύλαξα από την κακοκαιρία, σας τάιζα καλά και πιο καλά από τα δικά μου γίδια, και τώρα μου φεύγετε;”.

Του απάντησαν: “πολύ καλά κάνουμε! Αφού για τα καινούργια γίδια παραμέλησες τα δικά σου δίνοντας τους τροφή μόλις για να μην πεθάνουν, άρα, όταν βρεις ύστερα από εμάς άλλα γίδια, θα παραμελήσεις εμάς!”20180828_203930_00018184666754393959564Γιδοβοσκός και αγριοκάτσικα | Αισώπου Μύθοι. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2018-10-25 16:00:28.