Μιά νεαρή αγελάδα βλέποντας ένα βόδι που εργαζόταν σκληρά το έλεγε καημένο κ κακόμοιρο: “εσύ τραβάς το αλέτρι, το κάρο, ενώ εγώ δέν κάνω καμιά δουλειά, μόνο τρώω κ αναπαύομαι”.

Ήρθε όμως ο καιρός μιάς εορτής, κ τότε, σταματώντας τις δουλειές, έλυσαν το βόδι, κ την δαμάλα (νεαρή αγελάδα) την πήραν να την θυσιάσουν, κι εκείνη έσκουζε κ θρηνούσε.grecobooks-6

Τότε το βόδι της είπε: “κατάλαβες γιατί μόνο έτρωγες κ δέν δούλευες; Επειδή για θυσία σε προόριζαν!”.

Δάμαλις και βούς | Αισώπου Μύθοι. NEWSFEED. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2019-05-10 16:00:18.