Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς,
τα βιαστικὰ κι άπειρα όντα της στιγμής.
Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια
η Δήμητρα κ’ η Θέτις αρχινοῦν έργα καλὰ
μες σε μεγάλες φλόγες και βαθὺν καπνόν. Αλλὰ
πάντοτε ορμά η Μετάνειρα απὸ τα δωμάτια
του βασιλέως, ξέπλεγη και τρομαγμένη,
και πάντοτε ο Πηλεὺς φοβάται κ’ επεμβαίνει.

Originally posted 2018-04-18 17:46:08.