Εκδόθηκε χθες η εγκύκλιος από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κύριο Γιώργο Πιτσιλή, που αφορά στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων που θα πλειστηριάζονται είτε στις δικαστικές αίθουσες, είτε ηλεκτρονικά.

Ο προσδιορισμός της εμπορικής αξίας του ακινήτου θα λαμβάνει χώρα κατόπιν παραγγελίας του δικαστικού επιμελητή που ασχολείται με την υπόθεση.  Ο δικαστικός επιμελητής θα ζητά την εκτίμηση ειδικού εκτιμητή που βρίσκεται στον ειδικό κατάλογο,  ο οποίος εντός δέκα εργάσιμων ημερών,  θα ορίζει την τιμή εκκίνησης  προσδιορίζοντας την εμπορική αξία του ακινήτου .

Ο ειδικός κατάλογος είναι το μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων του υπουργείου Οικονομικών.

Οι ειδικοί εκτίμησης θα διαμορφώνουν τις τιμές εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψιν τους τα ευρωπαϊκά και διεθνή εκτιμητικά πρότυπα,  τηρώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε και η εγκύκλιος. Προβλέπεται αμοιβή του εκτιμητή που θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες του προς πλειστηριασμό ακινήτου.

Δεν προβλέπεται ούτε στην τελευταία εγκύκλιο όπως ουσιαστικότερα δεν ελήφθη κανένα μέτρο κατά την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδιού, για την προστασία της πρώτης κατοικίας,  αν και ήταν από τις τελευταίες προεκλογικές εξαγγελίες που επαναλαμβανε η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αντιθέτως μετά και την αλλαγή νόμου για τη σύλληψη όσων παρεμποδιζουν πλειστηριασμούς αλλά και την εγκύκλιο για τις fast track εκτιμήσεις, είναι προφανές πως οι πλειστηριασμοί προάγονται από την κυβέρνηση,  ακόμα και όταν δεν αφορούν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.grecobooks 3