Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών για την Τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ANEC) προκύπτει ότι, ενώ είναι σε ισχύ εδώ και 5 χρόνια νομοθεσία που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν δωρεάν υγειονομική περίθαλψη (τόσο προγραμματισμένη, όσο και έκτακτη) σε άλλη χώρα της Ένωσης, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά κυρίως λόγω ελλιπούς πληροφόρησης.

Αυτό ανακοίνωσε η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής. Στην έρευνα συμμετείχαν 1656 Ευρωπαίοι καταναλωτές, εκ των οποίων οι 142 είναι Έλληνες, καθώς στην έρευνα συμμετείχε και η ΕΚΠΟΙΖΩ ως μέλος της ANEC.

Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47%) ανέφεραν ότι γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αποζημίωση από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα τους για μια
προγραμματισμένη θεραπεία. Αυτό τους οδηγεί να πληρώνουν μόνοι τους τα έξοδα. Ακόμη 3 στους 10 είχαν δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση, την αποζημίωση και γενικά στην επίλυση των διαφορών τους. Πάντως όσοι έλαβαν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ανεξάρτητα αν αυτή ήταν προγραμματισμένη ή όχι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι.

Σχετικά τους Έλληνες ερωτηθέντες προκύπτει ότι το 51% αυτών πιστεύουν στην καλύτερη ποιότητα παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό και μόνο το 12% γνώριζε ότι έχουν το δικαίωμα να λάβουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ε.Ε.