Μαύρο το μέλλον για τους συνταξιούχους, αφού μέχρι την 1-1-2018 η προσωπική διαφορά που θα προκύψει και η νέα αναπροσαρμοσμένη σύνταξη θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Στο εκκαθαριστικό σημείωμα των ήδη συνταξιούχων κατά τη διάρκεια του 2018, θα αναγράφεται η σύνταξη που θα λαμβάνουν και θα είναι η ίδια, όμως σε ειδικό πεδίο του εκκαθαριστικού τους σημειώματος θα αναγράφεται η προσωπική τους διαφορά. Από την 1-1-2019 οι νέες συντάξεις θα καταβάλλονται ως το άθροισμα εθνικής σύνταξης και ανταποδοτικής σύνταξης, έτσι το σύνολο θα είναι μειωμένο στις περισσότερες περιπτώσεις, αφού η προσωπική διαφορά θα αφαιρείται, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές που επέβαλαν η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ξένους δανειστές.

Η μεγαλύτερη μείωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το 18%, ωστόσο προσθέτοντας την κατάργηση των επιδομάτων τέκνων και συζύγων, η τελική μείωση στην πραγματικότητα θα είναι αρκετά μεγαλύτερη ξεπερνώντας κατά περίπτωση το 25%. Το μέγιστο της μείωσης θα αποτυπωθεί σε συνταξιούχους με συντάξεις μεγαλύτερες των 1200 ευρώ που προκύπτουν από 35 και άνω έτη ασφάλισης και τελευταίους μισθούς μεγαλύτερους των 1500 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι μαζί με τους μισθωτούς από της αρχές της νέας χρονιάς θα δουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται περαιτέρω, λόγω της κατάργησης της έκπτωσης στην ενιαία παρακράτηση φόρου. Αυτό θα επηρεάσει τις μεγαλύτερες κλίμακες εισοδημάτων. Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2018 οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν κι από την κατάργηση της μείωσης φόρου, εφόσον συγκέντρωναν αποδείξεις που αντιστοιχούσαν σε ποσό για θέματα υγείας μεγαλύτερο του 5% του συνολικού εισοδήματος. Η πλειονότητα όσων κέρδιζαν μείωση φόρου με αυτό το μέτρο ήταν συνταξιούχοι στους οποίους ίσχυε έκπτωση φόρου 10%.