Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στα Ψηφίσματά της, της 16ης Ιανουαρίου και της 1ης Ιουνίου 2018, έλαβε θέση εναντίον της παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας στην ΠΓΔΜ, με οποιαδήποτε μορφή. Αποτιμώντας τη Συμφωνία των Πρεσπών, στις 22 Ιουνίου 2018, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών επισήμανε ότι αυτή όχι μόνο παραχωρεί το όνομα, αλλά και αναγνωρίζει μακεδονική εθνικότητα και γλώσσα στη γείτονα χώρα.

Δυστυχώς, διαφαίνεται ότι και η περίφημη αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων δεν θα ανταποκριθεί στην απαίτηση για εξοβελισμό των διατάξεων που θεσμοθετούν τον επεκτατισμό των Σκοπίων σε βάρος της χώρας μας.

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις προτεινόμενες τροπολογίες που αφορούν σε αλλαγές του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό της γείτονος κ. Ζόραν Ζάεφ με βάσει τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εκφράζει ενστάσεις για το γεγονός ότι το άρθρο 36 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, με βάση το οποίο η γειτονική χώρα εγγυάται δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σε όλους όσοι συμμετείχαν στους αποκαλούμενους «μακεδονικούς εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες», δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί.

Ioannis Nasioulas candidate Mayor Thessaloniki

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί συστατικό στοιχείο του ιδεολογήματος του μακεδονισμού, με έντονες αλυτρωτικές διαστάσεις, αφού η έννοια των «εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων» του γειτονικού λαού συνδέεται άμεσα με τις κατά το παρελθόν προσπάθειες διαφόρων εξωελλαδικών Κέντρων να αποσπάσουν τμήματα της ελληνικής επικράτειας τα οποία βρίσκονται στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας.

Επειδή η Συμφωνία των Πρεσπών θα δεσμεύσει τη χώρα μας σε ένα ανυπολόγιστης σημασίας εθνικό ζήτημα, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ζητεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, προκειμένου το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Originally posted 2018-11-08 12:22:54.