Το τελευταίο διάστημα ιδιαιτέρως, πολλοί διαδικτυακοί τόποι επαναδημοσιεύουν τα άρθρα της Εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα για το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των εκδοτών και αναγνωστών στο υλικό που με υπευθυνότητα και μεράκι δημοσιεύουμε.

Παρ’ όλα αυτά, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην περιλαμβάνονται στις επαναδημοσιεύσεις οι φωτογραφίες ή τα banner με ενεργούς τους υπερσυνδέσμους τους, καθώς και οι παραπομπές μέσω υπερσυνδέσμου που υπάρχουν στο αρχικό κείμενο. Επίσης, κάποιοι δεν περιλαμβάνουν ενεργό υπερσύνδεσμο με την αρχική πηγή του άρθρου, στην αρχή ή στο τέλος της επαναδημοσίευσής τους. Τέλος, κάποιοι δεν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του συγγραφέως του άρθρου που επαναδημοσιεύουν.

20190728_170453_0000.png

Η Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ επιτρέπει την επαναδημοσίευση άρθρων της σε διαδικτυακούς τόπους υπό τον απαράβατο όρο και μόνον ότι θα αναγράφεται ο συγγραφέας του άρθρου, θα περιλαμβάνονται οι φωτογραφίες ή τα banner με ενεργές τις υπερσυνδέσεις τους και επίσης θα περιλαμβάνεται ο υπερσύνδεσμος του αρχικού άρθρου στην αρχή ή στο τέλος της επαναδημοσίευσης. Ειδάλλως, η Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ δεν επιτρέπει επαναδημοσίευση των άρθρων της, με την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων της.

Originally posted 2019-08-12 00:18:05.