Ζούμε σε μια γη, όπου το σώμα μας δεν πιάνει τόπο, και γι’ αυτό έρχεται η ματαιοδοξία να πιάσει τον τόπο, που θα προτιμούσαμε για το σώμα μας, και που, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, επιθυμούμε ν’ αποκτήσει εκείνη η παραίσθηση του εαυτού μας, που είναι η ματαιοδοξία.

Originally posted 2020-09-14 22:14:00.