Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας κάνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μια πλούσια Βιβλιοθήκη ανοικτής και δωρεάν πρόσβασης, με εξειδικευμένα άρθρα, αναφορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους θεσμικούς φορείς, μελέτες και δημοσιεύσεις, που προσφέρουν πολύτιμη ενημέρωση και τεχνογνωσία στους ερευνητές, τους κοινωνικούς εταίρους, τους επαγγελματίες, τους φοιτητές και το ευρύ κοινό για ένα σύνολο πεδίων με αναδυόμενο ενδιαφέρον: κοινωνική οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνικές επενδύσεις, κοινωνική τραπεζική, κοινωνική καινοτομία, κοινωνικό κεφάλαιο, δημόσιες πολιτικές και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικά εργαλεία.

Επισκεφτείτε την ανοικτή Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας εδώ:

Social Economy Institute BANNER

 

Originally posted 2018-05-11 12:06:42.