Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά την 1η Σεπτεμβρίου, ο οικουμενικός Ελληνισμός, δια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιόρτασε την αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Ο καθορισμός της εν λόγω «Ινδικτιώνος» ως τρόπο μέτρησης του χρόνου (βασισμένη στην 15ετία)  φέρεται να θεσπίστηκε από τον Αύγουστο Καίσαρα για λόγους απογραφής του πληθυσμού και φορολόγησης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πιθανολογείται ότι προέβη στην επίσημη καθιέρωση της Ινδικτιώνος ως χρονολογία και έκτοτε είθισται να καλείται «Κωνσταντινική» ή «Ελληνική», σε αντιδιαστολή με την Παπική Ινδικτιώνα. Διευκρινίζεται ότι η πρωτοχρονιά της 1ης Ιανουαρίου έχει Δυτική προέλευση και ήρθε στην Ορθόδοξη Ανατολή κατά τα νεώτερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Αγ. Νικόδημο τον Αγιορείτη, η Εκκλησία συγκαταλέγει το γεγονός αυτό στο εορτολόγιό της για τρεις λόγους. Πρώτον, εξαιτίας της αρχαίας παράδοσης να ορίζεται η ημέρα εκείνη ως αρχή του νέου έτους και στο πολιτικό ημερολόγιο. Δεύτερον, επειδή κατά την ημέρα εκείνη ο Χριστός παρέστη στην Συναγωγή των Ιουδαίων και ανέγνωσε τα περί αυτού γραφόμενα από τον Προφήτη Ησαΐα (κεφ. ΞΑ΄) – «Πνεύμα Kυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Kυρίου δεκτόν». Τρίτον, επειδή η ενθύμηση της Ινδίκτου στέκεται ως αφορμή να παρακαλέσουν οι πιστοί τον Θεό, μέσα από υμνωδίες και ικεσίες, να ευλογήσει το νέο έτος, χαρίζοντάς μας ευτυχία, σωματική και πνευματική υγεία, και φωτισμένη διάνοια.

grecobooks-6

Η Αρχή της Ινδίκτου ως Ημέρα Προστασία του Περιβάλλοντος

Πριν από λίγα χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο όρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στο φυσικό περιβάλλον. Με πρωτοβουλία του αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου, η 1η Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε, εκτός από αρχή της Ινδίκτου, και ως ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον. Την παράδοση αυτή συνέχισε ο διάδοχός του Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, αναδεικνύοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως άμεσο ζητούμενο από την ανά την οικουμένη Ορθοδοξία και καθιερώνοντας την εορτή της Ινδίκτου και ως Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η προβολή της αδήριτης ανάγκης για λήψη άμεσων μέτρων υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την Ορθόδοξη θεολογία και του κύρους της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμια κλίμακα, κερδίζοντας στον νυν πηδαλιούχο του Σεπτού Οικουμενικού Κέντρου το προσωνύμιο του «πράσινου πατριάρχη». Πέραν, όμως, από την συμβολή στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για το τεράστιο αυτό σύγχρονο ζήτημα, η πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου αξιολογείται ιδιαιτέρως σημαντική διότι καταδεικνύει την μεγάλη δύναμη και παγκόσμια απήχηση που μπορεί να έχουν ακόμη και σήμερα οι θέσεις και πρωτοβουλίες του Ελληνισμού.

Η πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη μνημονεύεται και χαιρετίζεται σε όποιο σημείο της γης και να βρεθεί, ενώ αποτελεί μια από τις ελάχιστες στιγμές στην σύγχρονη ιστορία όπου ο Ελληνισμός λειτούργησε ως μπροστάρης και καταλύτης εξελίξεων αντί για ουραγό, περιορισμένος σε ρόλο παρατηρητή που απλά αντιδράει σε τετελεσμένα γεγονότα. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι η δράση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρωτοξεκίνησε σε μια εποχή όπου η οικολογική συνείδηση και οι ανησυχίες για το περιβάλλον δεν τύγχαναν της σημερινής γενικότερης αποδοχής και ενίοτε αντιμετωπιζόταν με ειρωνεία ή ακόμη και με κριτική διάθεση.

Ένα ζωντανό παράδειγμα αξιοποίησης της ελληνικής πρωτοβουλίας

Το παράδειγμα του προκαθημένου της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως πρέπει να μελετηθεί από τους σημερινούς και αυριανούς ηγέτες του Ελληνισμού όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της ήπιας ισχύος, της επιρροής της πολιτισμικής διπλωματίας, και του δυναμισμού που μπορεί να αναπτύξει ένα μικρό και συγκριτικά αδύναμο κράτος όπως η Ελλάδα, όταν βασίζεται στα υπερόπλα της ιστορίας, του πολιτισμού και του οικουμενικού κύρους της.

Επίσης, προς αποφυγή μιας ανακολουθίας λόγων και πράξεων, η Ελλάδα θα πρέπει, πρώτη από όλες της χώρες, να ενστερνιστεί το μήνυμα του Πατριάρχη του Γένους και να υιοθετήσει πολιτικές για την άμεση προστασία του περιβάλλοντος. Προς τον σκοπό αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αξιόλογη δουλειά από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (από τον Ιούλιο έχει μετονομαστεί σε ΓΓ Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) όσον αφορά στην ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την διαδικασία εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να υποστηριχθεί από σύσσωμο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να καταστεί η Ελλάδα πραγματικά πρωτοπόρος και να εφαρμόσει ρηξικέλευθες τομές, οι οποίες μπορεί να καταστούν παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση.

Η δυνατότητα έξυπνης δράσης και αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που βρίσκονται στην διάθεση της Ελλάδος συχνά ματαιώνεται ή αυτοακυρώνεται από μια μοιρολατρική προσέγγιση γύρω από την κατάσταση της χώρας, τον ηγεμονικό ρόλο που ασκούν παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις, αλλά την διαχρονική άνιση κατανομή ισχύος εντός της ελλαδικής κοινωνίας. Όμως, το μόνο βέβαιο είναι ότι η μόνιμη και στείρα απαισιοδοξία και ηττοπάθεια δεν πρόκειται να φέρουν κανένα θετικό αποτέλεσμα, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση μιας εκστρατείας ξεκινά από την κατάλληλα εσωτερική οργάνωση και την δημιουργία της κατάλληλης νοοτροπίας και ψυχισμού.

Το ζωντανό παράδειγμα του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει να μας διδάξει πολλά.

 

 

Originally posted 2019-09-03 20:05:31.

Written by

Χριστόφορος ΤΡΙΠΟΥΛΑΣ

Ο Χριστόφορος Τριπουλάς είναι πανεπιστημιακός και διδάσκει μαθήματα ρητορικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Ασχολείται με την μετάφραση και την επιφυλλιδογραφία και είναι συντάκτης στην εφημερίδα Αριστεία.