Τι είναι η μέθοδος “Κάθε Μέρα Μετράει” (#kathemerametrai);

Είναι μία ακολουθία επαναπρογραμματισμού του εγκεφάλου βασισμένη στην ελάχιστη αποτελεσματική κίνηση.

Εάν έχουμε εντοπίσει πως μία ή πολλές δραστηριότητες στην καθημερινότητα μας είναι δυσλειτουργικές και μας επιφέρουν δυσφορία και αρνητικά αποτελέσματα, είναι η στιγμή που πρέπει να τις αλλάξουμε, αλλά δεν ειναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται.

Στην μέθοδο αυτή, ξεκινάμε να αντικαταστήσουμε τις καταστρεπτικές συνήθειες μας με δημιουργικές, μέσα από μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική, ξεκινώντας από το 0 και με υπομονή χτίζοντας την νέα συνήθεια. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε άσκηση στην ζωή, μας τότε ξεκινάμε από την ελάχιστη κίνηση των 5 λεπτών την ημέρα.

Επαναλαμβάνοντας την άσκηση για πολλές συνεχόμενες μέρες ο εγκέφαλος δημιουργεί μια νέα συνήθεια και αρχίζει να την αποζητά, καθως γίνεται απαραίτητο μέρος της καθημερινότητας του και τότε μπορούμε σιγά σιγά να αυξήσουμε και τον χρόνο άσκησης ώστε να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα.

 

Originally posted 2018-10-18 12:20:25.