Διαπροσωπικές-κοινωνικές σχέσεις πραγματώνονται εκεί, όπου υπάρχει δυνατότητα κοινωνικότητα και Κοινωνική Οικονομία εδραιώνεται εκεί, που υπάρχουν αληθινά πρόσωπα. Το πρόβλημα των μη κοινωνικών συστημάτων είναι ότι ο χωρίς Θεό καπιταλιστικός άνθρωπος αγωνίζεται να δημιουργήσει κέρδος, με βάση τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά συστήματα , την καπιταλιστική κοινωνία του. Αυτός ο Σισύφειος αγώνας όλων των γνωστών, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καπιταλιστικών συστημάτων, που καταντούν στο τέλος και όταν ακόμα επικρατήσουν κοινωνικά, ουτοπικά μέγιστη μεγιστοποίηση κέρδους, γιατί ή αποδεικνύονται ανεφάρμοστα ή εφαρμόζονται μεν, αλλά με πολλές παρεκκλίσεις από τις αρχικές συλλήψεις των δημιουργών (για παράδειγμα Μαρξισμός). Στην Κοινωνική Οικονομία δεν υπάρχει αυτή η αγωνία, γιατί τα μέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν αγωνίζονται να δημιουργήσουν καπιταλιστικές κοινωνίες αλλά καλούνται να εισέλθουν στην Κοινωνία των ανθρώπων. Ο πνευματικός χώρος μέσα στον οποίο πραγματώνεται η Κοινωνική Οικονομία και διαμορφώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι η συνεισφορά στον άνθρωπο με κορύφωση και επίκεντρο τον Θεό. Η κοινωνική οικονομία είναι προέκταση της λατρείας. Είναι λειτουργικό καθήκον από τον άνθρωπο στον άνθρωπο, είναι ένας συχνός όρος που χρησιμοποιείται σήμερα στις θρησκευτικές σχέσεις. Αν η Κοινωνική Οικονομία δεν είναι άμεσα και οργανικά συνδεδεμένη με την προσφορά στην Κοινωνία τότε δεν μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο πρωταρχικός πυρήνας της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η περιφέρεια ταυτιζόμενη αρχικά με το αρχικό οικονομικό κομμάτι της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η προσφορά στην τοπική κοινωνία είναι το επίκεντρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ώστε να μπορέσει να επιβιώνει η τοπική κοινότητα, στην συνέχεια η περιφέρεια και στην συνέχεια το κράτος.

Written by

Γεώργιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αρθρογραφεί στην Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Γεννήθηκε την Πάτρα το 1984. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA στις νέες αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ιδίου τμήματος με εξειδίκευση την Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού έργων υποδομής. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα στα καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: Journal of Investment Management and Financial Innovations, Macmillan Palgrave Publishers. Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την Κοινωνική Οικονομία, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Οικονομική Οικονομετρία και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Έχει παρουσιάσει πολλά εθνικά συνέδρια σχετικά με τον τραπεζικό φόρο και τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιείται από το 2017 με την ιδιότητα του σαν Researcher at Social Economy Observatory, Greece στο οποίο είναι Responsible Individual development researcher of a development of new models corporate governance study between social enterprises, and development researcher of econometric models of Internationals Credit Flow measurement developed through the Social Economy