Οι εφτά ηγέτες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, που συναντήθηκαν χθες στη Ρώμη, συμφώνησαν πως θέλουν μία Ευρώπη πιο κυρίαρχη και πιο δημοκρατική.

Όσον αφορά στον οικονομικό τομέα, έθεσαν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ποιοτική απασχόληση και τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών, αφού οι ανισότητες στους μισθούς και την ποιότητα ζωής είναι παροιμιώδεις.

Η καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τους ηγέτες του ευρωπαϊκού νότου, ο οποίος όχι μόνον λόγω της γεωγραφικής του θέσης, διαχειρίζεται το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού – μεταναστευτικού. Τονίστηκε λοιπόν, πως πρέπει να αναθεωρηθεί η “Συμφωνία του Δουβλίνου” καθώς και να εφαρμοστεί πλήρως η διακήρυξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, οι εφτά ηγέτες επανέλαβαν τη στήριξή τους σε μία συνολική λύση που θα είναι αποτέλεσμα διεργασιών που κινούνται στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με στόχο τη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου.

Originally posted 2018-01-11 13:00:44.