Θέλω κάτι νὰ κάμω! Ἡ ἀνία μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀρρώστια νὰ ἐπακολουθεῖ φυσιολογικὰ ὅλες τὶς περασμένες καταστάσεις – τὶς ἄπειρες ἡλικίες τοῦ παρελθόντος –, νὰ στερεώνει τώρα ἐκείνη τὴν παράδοξη πεποίθηση τῆς μνήμης, πὼς βρισκόμαστε ἀκόμα ζωντανοί. Νιώθουμε τότε κάποιο στοιχειῶδες καθῆκον· λέμε κ’ ἐμεῖς, σὰν ἀπὸ ἔμπνευση, ἕναν πόθο.

— Ἴσως ἡ πράξη δὲν κοστίζει – τολμάει καὶ σκέπτεται ὁ βαθύτερος ἔρωτας ποὺ μᾶς διαπνέει.

— Δὲν κοστίζει τὸν κόπο ποὺ φαντάζεσαι ὁ ἑαυτός μας ἀπὸ μιὰ σκοτεινὴ πρόβλεψη ἀπὸ μιὰ ἀντίθετη ἐπιθυμία νὰ χαίρεται ὕπνους καὶ νύχτες.

— Η πράξη εἶναι δοκιμασία! Ὑπάρχομε; Θὰ πάρουμε μιὰν αἴσθηση ἀπ’ ἔξω, ἕνα αἴσθημα ἀλήθειας θὰ τὸ δώσει ὁ κόσμος, ὁ κόσμος ποὺ διαλύει τὴν περισυλλογή.

Originally posted 2020-09-15 22:17:00.