«Δεσμεύομαι στην δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης»: αυτό δηλώνει ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Νασιούλας στο πλαίσιο της προγραμματικής του δέσμευσης για μια «Πράσινη Θεσσαλονίκη».

Και συνεχίζει: «Η ενεργειακή αυτάρκεια είναι προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα, ο νόμος μας δίνει το πλαίσιο, τα θεσμικά, ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για να συστήσουμε ενεργειακούς συνεταιρισμούς που να τροφοδοτούν την πόλη μας, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτροδότηση των δημοτικών ακινήτων και εγκαταστάσεων».
«Ο Νόμος 4513/2018 περί Ενεργειακών Κοινοτήτων μας επιτρέπει να συγκροτήσουμε έναν συνεταιρισμό στον οποίο το βλέπω βέλτιστο να συμμετέχουν και όμοροι Δήμοι, ώστε να αξιοποιήσουμε το γεωθερμικό και αιολικό δυναμικό, καθώς και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που ενδέχεται να αποδειχθούν εκμεταλλεύσιμα, με την άδεια του Κράτους».

«Από το 2012 ως το 2015, διετέλεσα Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Οικονομία και έκτοτε καλύψαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ δρόμο στον σχεδιασμό ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού για δράσεις συνεταιριστικής και αειφόρου ανάπτυξης: οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί βρίσκονται στην καρδιά αυτής της τεχνογνωσίας».

Και εξηγεί ο νέος υποψήφιος Δήμαρχος: «Σήμερα, θέλω να δω τον Δήμο της Θεσσαλονίκης να πρωτοστατεί στην κοινωνική και κυκλική οικονομία. Οραματίζομαι την σύσταση ενός ισχυρού ενεργειακού συνεταιρισμού, της «Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης», όπου Δήμοι, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επιμελητήρια, καθώς και πολίτες, θα μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι ισότιμα για την παραγωγή, αυτοκατανάλωση και διανομή της δικής μας ενέργειας. Στόχος μου η εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της μεγάλης μας πόλης, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες καθώς και ο μηδενισμός του κόστους που καταβάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και ψύξη των εγκαταστάσεών του».

Ο Ιωάννης Νασιούλας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας, καταλήγει: «Με λύπη μου βλέπω πως τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ουραγός κι έχει μείνει απογοητευτικά πίσω σε πρωτοβουλίες καινοτομίας, αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Τόσο και τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και τραπεζικά εργαλεία είναι σήμερα διαθέσιμα για να χρηματοδοτήσουν την νέα ενεργειακή εποχή ενός μεγάλου δήμου όπως ο Δήμος μας στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να κοιτάξω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες της πόλης μας στα μάτια και να δεσμευθώ απέναντί τους πως η δημιουργία της «Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης» είναι άμεσα εφικτή, χρηματοδοτήσιμη και βιώσιμη – με μεγάλο όφελος για όλους».