20200204_IOANNIS NASIOULAS.jpg

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα υπογράφουν την Έκκληση των Ευρωπαίων Επιστημόνων ενάντια στην τεχνολογία 5G. Μεταξύ τους, ο Ιωάννης Νασιούλας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε σχετική του δήλωση, ο Γιάννης Νασιούλας σημειώνει: “Υπέγραψα την Έκκληση των Ευρωπαίων Επιστημόνων ενάντια στο 5G γιατί αυτό μου επιτάσσει η συνείδησή μου. Για μένα, πολιτικός είναι αυτός που προστατεύει τους ανθρώπους. Και μέχρι να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει αξιόπιστη, ανεξάρτητη και μεγάλης κλίμακας έρευνα για τις επιπτώσεις του 5G στην υγεία των ανθρώπων και του ζωντανού κόσμου, η άρνησή μου θα παραμένει. Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που πολίτες με εξέλεξαν στο Δημοτικό της Συμβούλιο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω: Δεν θα ψηφίσω την εγκατάσταση τεχνολογιών 5G στην Θεσσαλονίκη“.

IOANNIS NASIOULAS

Οι Έλληνες Επιστήμονες που υπογράφουν (Μάρτιος 2020)

GREECE

  1. Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology Department, University of Patras, Patras
  2. Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens
  3. Ioannis Nasioulas, Doctor of Sociology, Social Economy Institute, Member of the Municipal Council of Thessaloniki, Thessaloniki
  4. Dimitris J. Panagopoulos, PhD, EMF-Biophysicist, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Athens; Choremeion Research Laboratory, Medical School, National and Kapodistrian, University of Athens; EMF-Biophysics Research Laboratory, Athens

CYPRUS

Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health

Το Κείμενο της Έκκλησης: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από το 5G

Εμείς, οι υπογράφοντες, επιστήμονες και γιατροί, προτείνουμε ένα μορατόριουμ στην ανάπτυξη της 5ης γενιάς, 5G, για τις τηλεπικοινωνίες έως ότου οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα έχουν διερευνηθεί πλήρως από επιστήμονες ανεξάρτητους από τη βιομηχανία. Το 5G θα αυξήσει σημαντικά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF-EMF) πάνω από τα 2G, 3G, 4G, Wi-Fi κλπ. για τις τηλεπικοινωνίες που ήδη υπάρχουν. Το RF-EMF έχει αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

[Ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. Μέχρι τις 7 Απριλίου 2020 υπάρχουν 332 υπογράφοντες].

ebooks grecobooks

Το 5G οδηγεί σε μαζική αύξηση της υποχρεωτικής έκθεσης στην ασύρματη ακτινοβολία

Η τεχνολογία 5G είναι αποτελεσματική μόνο σε μικρές αποστάσεις. Μεταδίδεται κακώς μέσω στερεού υλικού. Πολλές νέες κεραίες θα απαιτηθούν και η πλήρης εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε κεραίες κάθε 10 έως 12 κατοικίες σε αστικές περιοχές, αυξάνοντας έτσι την υποχρεωτική έκθεση.

Με την “όλο και μεγαλύτερη χρήση ασύρματων τεχνολογιών”, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει να εκτίθεται. Επειδή, επιπλέον του αυξημένου αριθμου πομπών 5G (ακόμη και σε κατοικίες, καταστήματα και νοσοκομεία), σύμφωνα με εκτιμήσεις, “10 έως 20 δισεκατομμύρια συνδέσεις” (σε ψυγεία, πλυντήρια, κάμερες παρακολούθησης, αυτοκίνητα και λεωφορεία, κ.λπ. .) θα είναι μέρη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Όλα αυτά μαζί μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της συνολικής, μακροπρόθεσμης έκθεσης σε RF-EMF για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

grecobooks -50%

Επιβλαβείς επιδράσεις της έκθεσης RF-EMF έχουν ήδη αποδειχθεί

Περισσότεροι από 230 επιστήμονες από περισσότερες από 40 χώρες εξέφρασαν τις «σοβαρές ανησυχίες τους» σχετικά με την πανταχού παρούσα και την αυξανόμενη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από ηλεκτρικές και ασύρματες συσκευές ήδη πριν από την πρόσθετη ανάπτυξη 5G. Αναφέρονται στο γεγονός ότι “πολυάριθμες πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξαν ότι το EMF επηρεάζει τους ζώντες οργανισμούς σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τις περισσότερες διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές”. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές μεταβολές του αναπαραγωγικού συστήματος, ελλείμματα μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία του ανθρώπου. Η ζημιά υπερβαίνει το ανθρώπινο είδος, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις βλαβερών επιδράσεων τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα.

Μετά την σύνταξη της επιστολής των επιστημόνων το 2015, πρόσθετη έρευνα επιβεβαίωσε με βεβαιότητα σοβαρούς κινδύνους για την υγεία από τα πεδία RF-EMF από την ασύρματη τεχνολογία. Το εθνικό πρόγραμμα τοξικολογίας (NTP), το μεγαλύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο μελέτης (25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του εγκεφάλου και του καρδιακού κύκλου σε ζώα που εκτίθενται σε EMF, στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP (Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) που ακολουθούν οι περισσότερες χώρες. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τα αποτελέσματα ανθρώπινων επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την ακτινοβολία RF και τον κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών εκθέσεων αξιολογημένων από κριτές καταδεικνύει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από το Ηλεκτρο-Μαγνητικό Πεδίο (EMF).

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), η υπηρεσία καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), το 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνότητας 30 KHz – 300 GHz είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο (ομάδα 2Β). Ωστόσο, νέες μελέτες όπως η μελέτη NTP που αναφέρθηκε παραπάνω και αρκετές επιδημιολογικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων μελετών σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου, επιβεβαιώνουν ότι η ακτινοβολία RF-EMF είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο.

Η κατευθυντήρια γραμμή 2016 EUROPA EM-EMF αναφέρει ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες Ηλεκτρο-Μαγνητικές Συχνότητες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ασθένειες όπως ορισμένες μορφές καρκίνου, νόσο Alzheimer και ανδρική στειρότητα … Τα κοινά συμπτώματα EHS (ηλεκτρομαγνητικής υπερευαισθησίας) δυσκολίες συγκέντρωσης, προβλήματα ύπνου, κατάθλιψη, έλλειψη ενέργειας, κόπωση και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη».

Ένα αυξανόμενο τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού επηρεάζεται από συμπτώματα ασθενείας που έχουν συνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια με την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασύρματη ακτινοβολία στην επιστημονική βιβλιογραφία. Η Διεθνής Επιστημονική Δήλωση για την Ηλεκτρομαγνητική Υπερευαισθησία και την Πολλαπλή Χημική Ευαισθησία, Βρυξέλλες 2015, δηλώνει ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές επιστημονικές μας γνώσεις, τονίζουμε με τον τρόπο αυτό σε όλους τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς … να αναγνωρίσουν την Ηλεκτρομαγνητική Υπερευαισθησία και την Πολλαπλή Χημική Ευαισθησία ως πραγματικές ιατρικές συνθήκες ενεργώντας ως ασθένειες-δείκτες, μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας τα επόμενα χρόνια παγκοσμίως, δηλαδή σε όλες τις χώρες που εφαρμόζουν απεριόριστη χρήση ασύρματων τεχνολογιών με βάση το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και εμπορεύονται χημικές ουσίες … Η αδράνεια είναι ένα κόστος για την κοινωνία και δεν είναι πια επιλογή … εμείς αναγνωρίζουν ομόφωνα αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία … ότι υιοθετήθηκαν και δόθηκαν προτεραιότητες σε σημαντικά μέτρα πρωτογενούς πρόληψης για να αντιμετωπίσουν αυτή την πανευρωπαϊκή πανδημία σε προοπτική».

Προφυλάξεις

Η αρχή της προφύλαξης (UNESCO) υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 2005: “Όταν οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσουν σε ηθικά απαράδεκτες βλάβες που είναι επιστημονικά εύλογες, αλλά αβέβαιες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ή τη μείωση αυτής της βλάβης”.

Ψήφισμα 1815 (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2011): “Λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να μειώσετε την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ιδίως στις ραδιοσυχνότητες από τα κινητά τηλέφωνα, και ιδιαίτερα την έκθεση σε παιδιά και νέους που φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από όγκους της κεφαλής … Η Συνέλευση συστήνει έντονα να εφαρμόζεται η αρχή ALARA (όσο χαμηλότερη είναι λογικά εφικτή), η οποία να καλύπτει τόσο τα λεγόμενα θερμικά αποτελέσματα όσο και τα αθερμικά [μη θερμικά] ή βιολογικά αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή ακτινοβολίας “και να” βελτιώσει τα πρότυπα αξιολόγησης κινδύνου και την ποιότητα”.

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης (1949) ισχύει για όλα τα πειράματα στον άνθρωπο, συμπεριλαμβάνοντας έτσι την ανάπτυξη 5G με νέα, υψηλότερη έκθεση RF-EMF. Όλα αυτά τα πειράματα: “πρέπει να βασίζονται σε προηγούμενη γνώση (π.χ., προσδοκία που προέρχεται από πειράματα σε ζώα) που δικαιολογεί το πείραμα. Δεν πρέπει να διεξάγεται κανένα πείραμα, όπου υπάρχει a priori λόγος να πιστεύεται ότι θα συμβεί θάνατος ή τραυματισμός. Εκτός, ίσως, σε εκείνα τα πειράματα όπου οι πειραματιζόμενοι γιατροί χρησιμεύουν και ως υποκείμενα” (Κώδικας Nuremberg 3-5). Οι ήδη δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει “a priori λόγος να πιστεύουμε” σε πραγματικούς κινδύνους για την υγεία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) προειδοποιεί για τον «κίνδυνο ακτινοβολίας από καθημερινές συσκευές», παρά την ακτινοβολία κάτω από τα πρότυπα της ΠΟΥ / ICNIRP. Ο ΕΟΠ καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα: “Υπάρχουν πολλά παραδείγματα της μη χρήσης της αρχής της προφύλαξης στο παρελθόν, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρές και συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον … οι επιβλαβείς εκθέσεις μπορούν να διαδοθούν προτού υπάρξουν και” πειστικά ” από τις μακροπρόθεσμες εκθέσεις και από τον βιολογικό κατανοητό τρόπο για τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται αυτή η βλάβη».

Οι “οδηγίες ασφαλείας” προστατεύουν τη βιομηχανία – όχι την υγεία

Οι τρέχουσες “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP είναι παρωχημένες. Όλες οι αποδείξεις βλάβης που αναφέρονται παραπάνω προκύπτουν ενόσω η ακτινοβολία είναι υπό το όριο των “οδηγιών ασφαλείας” της ICNIRP. Συνεπώς, απαιτούνται νέα πρότυπα ασφαλείας. Ο λόγος για τις παραπλανητικές οδηγίες είναι ότι “η σύγκρουση συμφερόντων των μελών της ICNIRP λόγω των σχέσεών τους με τις τηλεπικοινωνίες ή εταιρείες ηλεκτρισμού υπονομεύει την αμεροληψία που πρέπει να διέπει τη ρύθμιση των δημόσιων προτύπων έκθεσης για την μη ιονίζουσα ακτινοβολία … Για την αξιολόγηση των κινδύνων για τον καρκίνο είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται επιστήμονες με ειδικότητα στην ιατρική, ειδικά στην ογκολογία».

Οι τρέχουσες οδηγίες του ICNIRP / WHO για το EMF βασίζονται στην απαρχαιωμένη υπόθεση ότι «Το κρίσιμο αποτέλεσμα της έκθεσης RF-EMF που σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια είναι η θέρμανση του εκτεθειμένου ιστού». Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι πολλά διαφορετικά είδη ασθενειών και βλαβών προκαλούνται χωρίς θέρμανση (“μη θερμική επίδραση”) σε επίπεδα ακτινοβολίας πολύ κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP.

Καλούμε την ΕΕ:

1) Να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να σταματήσει την επέκταση των 5G RF-EMF μέχρι ανεξάρτητοι επιστήμονες να διασφαλίσουν ότι το 5G και τα συνολικά επίπεδα ακτινοβολίας που προκαλούνται από το RF-EMF (5G μαζί με 2G, 3G, 4G και WiFi) δεν θα είναι βλαβερά για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως τα βρέφη, τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες, καθώς και το περιβάλλον.

2) Να συστήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και ειδικότερα στους οργανισμούς τους για την ασφάλεια από ακτινοβολίες, να ακολουθήσουν την απόφαση 1815 και να ενημερώσουν τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων και των γιατρών, για τους κινδύνους για την υγεία από την ακτινοβολία RF-EMF, πώς και γιατί να αποφύγουμε την ασύρματη επικοινωνία, ιδίως σε/κοντά σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σχολεία, σπίτια, χώρους εργασίας, νοσοκομεία και χώρους φροντίδας ηλικιωμένων.

3) Να διορίσει αμέσως, χωρίς επιρροή στη βιομηχανία, μια ομάδα εργασίας ανεξάρτητων, πραγματικά αμερόληπτων επιστημόνων EMF και υγείας χωρίς σύγκρουση συμφερόντων [1] για την εκ νέου αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και:

α) Να αποφασίσει για νέα, ασφαλή “μέγιστα πρότυπα συνολικής έκθεσης” για όλες τις ασύρματες επικοινωνίες εντός της ΕΕ.
β) Να ερευνήσει την συνολική και σωρευτική έκθεση που επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ.
γ) Δημιουργία κανόνων που θα θεσπιστούν / εφαρμοστούν εντός της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της έκθεσης που υπερβαίνει τα νέα “μέγιστα πρότυπα συνολικής έκθεσης” της ΕΕ σχετικά με όλα τα είδη EMF, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες, ιδίως τα βρέφη, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες.

4) Να εμποδιστεί η βιομηχανία ασύρματων / τηλεπικοινωνιών μέσω των οργανώσεων πίεσης να πείθει τους αξιωματούχους της ΕΕ να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω διάδοση της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 5G στην Ευρώπη.

5) Να προτιμά και να εφαρμόζει ενσύρματες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες αντί ασύρματων.

Αναμένουμε μια απάντηση από εσάς το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 στους δύο πρώτους αναφερόμενους υπογράφοντες σχετικά με τα μέτρα που θα λάβετε για την προστασία των κατοίκων της ΕΕ από την RF-EMF και ειδικά από την ακτινοβολία 5G. Αυτή η έκκληση και η απάντησή σας θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Υποβληθείσα μετά τιμής,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)
Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)


[1] Avoid similar mistakes as when the Commission (2008/721/EC) appointed industry supportive members for SCENIHR, who submitted to EU a misleading SCENIHR report on health risks, giving telecom industry a clean bill to irradiate EU-citizens. The report is now quoted by radiation safety agencies in EU.

Επίσημος Ιστότοπος: http://www.5gappeal.eu/