Κατέρχομαι στις δημοτικές εκλογές του 2019, με την βασική αρχή πως το όνομα της Μακεδονίας είναι πράγμα ελληνικόν και δεν εκχωρείται σε τρίτους. Δηλαδή, πως δεν είμαι απλά αντίθετος στην Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ στις Πρέσπες. Δηλαδή, πως δεν την θεωρώ απλώς πράξη εσχάτης προδοσίας για την οποία πρέπει να βρεθεί τρόπος να λογοδοτήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Αλλά, πως δεν θα εφαρμόσω την Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Δημοτικός Σύμβουλος, ή απλός πολίτης.

Υποστηρίζω με εδραία πεποίθηση την ιστορική και επιστημονική αλήθεια πως η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν αναγνωρίζω πως περιοχή των Σκοπίων ή της Βουλγαρίας μπορεί να ονομάζεται Μακεδονία. Δεν αναγνωρίζω Μακεδόνες άλλους από τους Έλληνες. Δεν αναγνωρίζω μακεδονική γλώσσα. Εκφράζω την ελληνικότητα της Μακεδονίας με κάθε ευκαιρία.

Με την κύρωση της Συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ από την ελληνική Βουλή, τέτοιες δημόσιες ή ιδιωτικές μου τοποθετήσεις, πράξεις ή παραλείψεις, θα τιμωρούνται από τον νόμο. Ομοίως και η άρνησή μου να εφαρμόσω τα διαλαμβανόμενα στην Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και όσα ακολουθούν.

Το Άρθρο 3, Παράγραφος 4 είναι σαφές:

“Τα Μέρη δεσμεύονται να μην επιχειρούν, υποκινούν, υποστηρίζουν και/ ή ανέχονται οιεσδήποτε πράξεις ή δραστηριότητες μη φιλικού χαρακτήρα κατά του άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα επιτρέπει να χρησιμοποιείται η επικράτειά του κατά του άλλου Μέρους από οιοδήποτε τρίτο κράτος, Οργανισμό, ομάδα ή άτομο που προβαίνει ή αποπειράται να προβεί σε ανατρεπτικές, αποσχιστικές δράσεις ή δράσεις ή δραστηριότητες που απειλούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια του άλλου Μέρους. Έκαστο Μέρος θα κοινοποιεί άμεσα στο άλλο Μέρος οιαδήποτε πληροφορία κατέχει αναφορικά με οιεσδήποτε παρόμοιες πράξεις ή προθέσεις”.

Εξίσου ξεκάθαρο είναι και το Άρθρο 6, για την τύχη που θα έχουν Έλληνες πολίτες με τις δικές μου διακεκηρυγμένες προθέσεις υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας:

“1. Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων κάθε Μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόληψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συμβούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

2. Έκαστο Μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν την βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους. Εάν ένας ιδιωτικός φορέας στο έδαφος ενός Μέρους εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες χωρίς να το γνωρίζει αυτό το Μέρος, αυτό το Μέρος, μόλις λάβει γνώση αυτών των ενεργειών, θα λάβει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα που του παρέχει ο νόμος.

3. Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες, περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό ενάντια στο άλλο Μέρος”.

Ελληνίδες και Έλληνες

Κάθε έκφραση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας θα τιμωρείται. Ετοιμαστείτε να αναλάβετε το κόστος των επιλογών ή της απραξίας σας.


Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την δημοτική παράταξη «Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη» (www.thessaloniki.plus)

 

Originally posted 2018-12-20 11:20:14.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.