Ανάστα, Κύριε, σώσον με, ο Θεός μου, ότι συ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντάς μοι ματαίως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας.

Του Κυρίου η σωτηρία, και επὶ τον λαόν σου η ευλογία σου.

Καλή Ανάσταση σε όλους !

Αντώνης Παπαιωάννου202020415 papaioannou