Ανεξάρτητα από το πού, υπάρχει μια τεράστια μάχη πάνω και κάτω από την παγκοσμιοποίηση. Δυστυχώς, η οικονομική ουσία στα περισσότερα επιχειρήματα φαίνεται να απουσιάζει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο βασικά ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας συζήτησης.

1. Γιατί υπάρχουν νικητές και ηττημένοι στην παγκοσμιοποίηση; 

2. Ποια είναι η  υπαιτιότις;

Σε ένα κλασικό οικονομικό μοντέλο δύο χωρών, υπάρχουν μόνο νικητές στην παγκοσμιοποίηση. Ακόμα και αν υπάρχει μια εξειδικευμένη χώρα και μια εξ ολοκλήρου εξειδικευμένη χώρα, υπάρχουν μόνο νικητές. Ως εκ τούτου, το επιχείρημα των χωρών που απέτυχαν να εξειδικευτούν και χάνουν στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης είναι ψευδές. Ενδέχεται να υπάρξει συσχέτιση σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια.

Ο λόγος που υπάρχουν νικητές και ηττημένοι στην παγκοσμιοποίηση είναι οι δυσλειτουργικές χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως απεικονίζουν τα μεγάλα εμπορικά ελλείμματα με γνώμονα την κατανάλωση. Θα το εξηγήσω χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα 2 χωρών, μια πιο παραγωγική χώρα που ονομάζεται N και μια λιγότερο παραγωγική χώρα που ονομάζεται S. Η χώρα N είναι φθηνότερη από την S, έτσι οι πολίτες της S αποφασίζουν να καταναλώσουν εισαγωγές από τη N αντί των εγχώριων προϊόντων. Δεδομένου ότι δεν έχουν τίποτα να εμπορεύονται για τα προϊόντα αυτά, απλώς χρηματοδοτούν τις εισαγωγές τους με δάνεια από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Καθώς η κατανάλωση μετατοπίζεται προς τις εισαγωγές, οι επιχειρήσεις της S χρεοκοπούν και αυξάνεται η ανεργία. Κατά συνέπεια, πρέπει να εισαχθούν περισσότερα προκειμένου να διατηρηθούν τα επίπεδα κατανάλωσης, τα οποία χρηματοδοτούνται και πάλι με δάνεια από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεδομένου ότι τα δάνεια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης παρά για τις επενδύσεις, ένα λειτουργικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα σταματούσε να παρέχει δάνεια με το φόβο της αδυναμίας πληρωμής, υποχρεώνοντας την χώρα S να εξισορροπήσει το εμπορικό του ισοζύγιο. Ωστόσο, ένα δυσλειτουργικό χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να παρέχει δάνεια, προκαλώντας μεγάλη συσσώρευση χρέους.

Η χρηματοδότηση εμπορικών ελλειμμάτων που οδηγούνται στην κατανάλωση καταστρέφει τις εγχώριες οικονομίες και αυξάνει την ανεργία Η χώρα γίνεται πιο χαλαρή στην παγκοσμιοποίηση. Χωρίς τη χρηματοδότηση αυτή, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση των λειτουργικών χρηματοπιστωτικών αγορών, η ευημερία και των δύο χωρών θα αυξηθεί μέσω του ισορροπημένου εμπορίου εξειδικευμένων προϊόντων. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση επιτρέπει την ανταλλαγή τεχνολογίας μέσω επενδύσεων, επιτρέποντας σε αμφότερες τις χώρες να αποκτήσουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ευημερία. Αυτές οι προσωρινές μετακινήσεις της τεχνολογίας ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα προσωρινά εμπορικά ελλείμματα σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, οι αποδόσεις από τις τεχνολογικές επενδύσεις θα οδηγήσουν σύντομα σε αύξηση των εξαγωγών, επιτρέποντας στη χώρα να επιστρέψει τη χρηματοδότηση για εμπορικά ελλείμματα.

Είναι απλό να συμπεράνουμε ότι οι δυσλειτουργικές χρηματοπιστωτικές αγορές υπονομεύουν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για ορισμένες χώρες. Η πολιτική πρέπει να κατευθύνεται προς την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστούν κοινά οφέλη από την παγκοσμιοποίηση.

Για να προσθέσω μια άλλη παρατήρηση, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι μια πιο παραγωγική χώρα είναι ανώτερη από μια λιγότερο παραγωγική χώρα. Η παραγωγικότητα πολλές φορές συνδέεται με το κόστος των χαμηλότερων μισθών, την ασφάλιση της εργασίας, την προστασίας του περιβάλλοντος και των κοινωνικών παροχών. Είναι προφανώς φθηνότερο να ασφαλίζουμε εργαζομένους που πληρώνονται λιγότερο σε μια χώρα με λιγότερα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας. Το δε αποτελέσμα είναι υψηλά επίπεδα κοινωνικής ανισότητας. Επομένως, οι χώρες που παράγουν υψηλή  παραγωγικότητα σε σχέση με το κόστος των εργαζομένων δεν πρέπει ούτε να αποτελούν πρότυπο, ούτε να θαυμάζονται. Ωστόσο, οι αποτελεσματικές και λειτουργικές χρηματοπιστωτικές αγορές θα προστατέψουν αποτελεσματικά μια χώρα από την άμβλυνση των εισαγωγών τιμών χωρίς να παρεμβαίνουν στην παγκοσμιοποίηση και το ελεύθερο εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χώρα θα μπορούσε να απολαύσει τους καρπούς της παγκοσμιοποίησης, ενώ θα προστατευόταν από τα ίδια τα μειονεκτήματά της.

Originally posted 2018-02-19 00:29:11.