Σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη”, το πρώτο δεκάμηνο του 2017, 45.475 συμβάσεις εργαζομένων μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας. Η αλλαγή αυτή, σε συνάρτηση με τη συντριπτική πλειοψηφία της μερικής απασχόλησης, καθορίζουν την “ανάπτυξη” της αγοράς εργασίας από το 2012 και μετά.

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, η πρώτη αφορά σε εκείνους των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρους απασχόλησης σε μερικής. Στη δεύτερη, οι εργαζόμενοι που συμφωνούν  στην αλλαγή σύμβασης, προκειμένου να διατηρήσουν τη δουλειά τους. Στην τρίτη κατηγορία, οι εργαζόμενοι που υποχρεώνονται με μονομερή απόφαση του εργοδότη, κάτι που νομοθετικά στηρίζεται στην εφαρμογή του πρώτου μνημονίου, όπου επαναπροσδιορίστηκαν οι δυνατότητες αυτών των αλλαγών (Νόμος 3846/10).

Συνεπώς, όποιοι παρουσιάζουν στοιχεία βελτίωσης της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να συνυπολογίζουν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων θέσεων αφορούν σε απασχόληση μειωμένων αποδοχών και δικαιωμάτων για τον εργαζόμενο. Στα ποσοστά μείωσης της ανεργίας προστίθενται, συνήθως, οι άνεργοι που απογοητευμένοι αδιαφορούν για την ανανέωση της κάρτας ανεργίας τους, καθώς κι εκείνοι που δεν επανεγγράφονται στις λίστες των ανέργων λόγω μετανάστευσης για εύρεση εργασίας.