Οι μπατονέτες που χρησιμοποιούνται για τα PCR και τα Rapid Test πράγματι περιέχουν οξείδιο του αιθυλενίου, ουσία καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο, απαγορευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομάδα AlarmCall πραγματοποίησε εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων μπατονέτων rapid test για Covid-19 που αποστειρώνονται με Οξείδιο του Αιθυλενίου (sterilized ΕΟ – Ethylene Oxide) σε διαπιστευμένο εργαστήριο (Ημερομηνία Έκδοσης: 21 Οκτωβρίου 2021, Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Ανάλυσης: 21 Οκτωβρίου 2021, Ημερομηνία Έναρξης Ανάλυσης: 27 Σεπτεμβρίου 2021, Ημερομηνία Παραλαβής Δείγματος: 27 Σεπτεμβρίου 2021).

Η εργαστηριακή ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη της απαγορευμένης καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικής αυτής ουσίας σε επίπεδο συγκέντρωσης 36 φορές πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. Η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται στο γερμανικό πρότυπο L53.00-11999-11 με ανάλυση σε GC-EAD σύστημα αέριας χρωματογραφίας.

Απολύτως απαγορευμένη ουσία

Βάσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA), το Οξείδιο του Αιθυλενίου είναι απαγορευμένη ουσία με μηδενικό όριο λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί και ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και τοξική.

Τρόφιμα στα οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε ποσότητα Οξειδίου του Αιθυλενίου αποσύρονται άμεσα από την αγορά για λόγους ασφάλειας της δημόσιας υγείας.

Περίπου 46.900 εργαζόμενοι στην ΕΕ εκτιμάται ότι δυνητικά εκτίθενται στο οξείδιο του αιθυλενίου. Οι κύριοι τρόποι πιθανής έκθεσης του ανθρώπου σε αιθυλενοξείδιο είναι η εισπνοή και η κατάποση. Είναι καρκινογόνο (ταξινομημένο ως ομάδα 1 από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC)) που μπορεί προκαλεί λευχαιμία, λεμφώματα και καρκίνο μαστού. Είναι επίσης συνδεδεμένη με αυτόματες αποβολές, γενετικές βλάβες, βλάβες νεύρων, περιφερική παράλυση, μυϊκή αδυναμία, καθώς και διαταραχές νοητικών λειτουργιών και μνήμης. Σε υγρή μορφή, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό κατά την παρατεταμένη δερματική επαφή.

Μάλιστα, στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά για την καρκινογόνο ουσία διαβάζουμε πως ορθό μέτρο αποφυγής του κινδύνου από το Οξείδιο του Αιθυλενίου είναι η αποφυγή της εισπνοής και της επαφής με το δέρμα.

Οι μπατονέτες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό τον εργαστηριακό έλεγχο είναι του ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν ή/και χρησιμοποιούνται ευρέως σε δημόσια ή/και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και εργαστήρια.

Καυτά ερωτήματα

Εν όψει των πιο πάνω επικίνδυνων για την δημόσια υγεία εργαστηριακών αποτελεσμάτων δημιουργούνται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

Σε πόσο κίνδυνο για καρκινογενέσεις και μεταλλάξεις εκτίθενται παιδιά και ενήλικες από την τακτική επαφή τους με την επικίνδυνη αυτή ουσία;

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο και πιστοποίηση της καταλληλότητας του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τακτικά και μαζικά για την διαχείριση της πανδημίας του CoViD-19;

Έχει γίνει έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς των επιπέδων συγκέντρωσης της επικίνδυνης αυτής ουσίας σε ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την διαχείριση της πανδημίας του CoViD-19 από τον Μάρτιο του 2020;

Έχει γίνει ανάλυση ρίσκου, επικινδυνότητας και συνεπειών για πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (παιδιά και έγκυες) και μη, οι οποίοι υποχρεώνονται βάσει των διαταγμάτων να προβαίνουν σε αυτή την ιατρική πράξη ελέγχου τακτικά και μαζικά από τον Μάρτιο του 2020;

Γιατί τρόφιμα στα οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε ποσότητα Οξειδίου του Αιθυλενίου αποσύρονται άμεσα από την αγορά, ενώ δεν γίνεται το ίδιο για τον ιατρικό εξοπλισμό που έρχεται σε άμεση επαφή με εσωτερικούς ιστούς της αναπνευστικής οδού;

Επείγουσα επιστολή-έκκληση Νασιούλα προς Ζέρβα

Επείγουσα επιστολή έκκληση απέστειλε ο Ιωάννης Νασιούλας προς τον Κωνσταντίνος Ζέρβα, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για την διαλεύκανση του ζητήματος αυτού:

“Με αυτήν την άκρως επείγουσα επιστολή μου, σε παρακαλώ να κινήσεις κάθε επιβεβλημένη και νόμιμη διαδικασία για να ελέγξουμε αν υπάρχει καρκινογόνος ουσία στα PCR και Rapid Test Νέου Κορονοϊού 2019, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από εργαζόμενους και φοιτητές και δη, όπως οι κανονισμοί και η κείμενη νομοθεσία ορίζει, από εργαζομένους, στελέχη και συναλλασσόμενους με τον Δήμο Θεσσαλονίκης”.

“Κοινοποιώ αυτήν την επείγουσα επιστολή-έκκληση και στην Γραμματεία του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε παρακαλώ όπως επιληφθείς άμεσα και προσωπικώς για την διευκρίνιση και τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτεί το ζήτημα αυτό”.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.