Ένας γιδοβοσκός (που βοσκούσε τα γίδια του αφεντικού του, δεν ήταν δικά του) οδηγούσε τα γίδια από τη βοσκή να τα φέρει στη μάντρα.

Μια κατσίκα έμενε πίσω, είχε βρει κάποιο ωραίο φυτό κι έτρωγε. Θύμωσε ο βοσκός και της πέταξε μια πέτρα, την βρήκε στο κέρατο και της το έσπασε. Τότε παρακαλούσε “μην το πεις στο αφεντικό μου ότι σου έσπασα το κέρατο”.

Του λέει η γίδα: “εγώ να μην το πω, εκείνος δεν θα δει το κέρατό μου που είναι σπασμένο;”grecobooks-6Κατσίκα και βοσκός | Αισώπου Μύθοι. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2018-10-18 16:30:37.