Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) μελέτη κλινικής παρέμβασης σε ασθενείς σε προχωρημένα στάδια της COVID-19 έχει τεκμηριώσει ότι η υψηλή δόση βιταμίνης C μπορεί να μειώσει το ποσοστό θανάτου σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου που έλαβε το εικονικό φάρμακο.

Η πολυκεντρική κλινική μελέτη συντονίστηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Γουχάν της Κίνας, τον τόπο της εκδήλωσης της τρέχουσας πανδημίας. Περιλάμβανε ασθενείς με COVID-19 που εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω της σοβαρότητας του απειλητικού για τη ζωή σταδίου των λοιμώξεων. Όλοι αυτοί οι ασθενείς με σοβαρή ασθένεια έλαβαν τυπική ιατρική θεραπεία.

Επιπλέον, μια ομάδα μελέτης έλαβε ημερήσιες δόσεις 24 γραμμάρια βιταμίνης C, χορηγούμενες ενδοφλεβίως, ενώ μια άλλη ομάδα έλαβε εικονικό φάρμακο.

Η βιταμίνη C κάνει θαύματα στις βαριές περιπτώσεις COVID-19

Η χορήγηση της βιταμίνης C είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας σε περίπου το μισό, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο το εικονικό φάρμακο.

Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με βιταμίνη C είχαν επίσης σημαντικά καλύτερη οξυγόνωση του αίματος τους, υποδεικνύοντας ότι το οξυγόνο μπορεί καλύτερα να διαχέεται στα κυψελιδικά κύτταρα του πνεύμονα για να κορεστούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό σημαίνει ότι ο πνευμονικός ιστός ήταν λιγότερο φλεγμονώδης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σε αυτή τη μελέτη από πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεικτών φλεγμονής (ιντερλευκίνη-6) στους ασθενείς που λάμβαναν βιταμίνη C.

Ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο, ήταν η πολύ καλύτερη πιθανότητα επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς με COVID-19 που έλαβαν βιταμίνη C υψηλής δόσης – και το γεγονός ότι αυτή η θεραπεία δεν είχε παρενέργειες.

Στηρίξτε μας με μια δωρεά

Originally posted 2020-11-12 23:02:18.