Κυκλοφόρησε η 2η Έκδοση του έργου “Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Clusters και Δίκτυα Κοινωνικής Οικονομίας”, του Ιωάννη Νασιούλα, από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας. Περιλαμβάνοντας αναλυτική παρουσίαση του νέου Νόμου 4430/2016 για την Κοινωνική Οικονομία, το έργο αποτελεί μια φρέσκια επιστημονική ματιά στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Βασισμένο στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία, το έργο αυτό αναπτύσσει το σύνολο των θεωρητικών, νομικών, τεχνικών, φορολογικών και πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική.

 

Social Enterpises Clusters Networks Nasioulas

 

Το βιβλίο, που προλογίζει η καθηγήτρια Cristina Barna, ανασκοπεί την θεωρία των κοινωνικών επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκθέτει τη συγκρότηση, την εσωτερική λειτουργία και την καθοριστική σημασία που έχουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της “Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” (Social Business Initiative), για τη διαμόρφωση του θεσμικού και χρηματοδοτικού μηχανισμού της Κοινωνικής Οικονομίας.

Αναλύει βήμα-προς-βήμα τη νομική και φορολογική βάση που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του νέου Νόμου 4430/2016 και προσφέρει έναν λεπτομερειακό οδηγό από τη φάση της σύλληψης της αρχικής ιδέας, το στάδιο της σύνταξης του Καταστατικού, τη σύνταξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, ως τις διαδικασίες ίδρυσης, καθώς και τις προοπτικές χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια διέξοδος στην επίμονη κρίση και το έργο “Κοινωνικές Επιχειρήσεις” μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία για τον ακαδημαϊκό ερευνητή, τον πολιτικό, τον δημοσιογράφο και τον σύγχρονο κοινωνικό και καινοτόμο επιχειρηματία.

 

grecobooks 3

Originally posted 2018-02-23 00:19:14.