Του Σωτηρίου ΚΟΥΠΙΔΗ και της Πόλας ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας προσκαλούμε στο 3ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Υγεία που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΚοιΣΠΕ. Μετά την απήχηση που είχαν και την επιτυχία που κατέγραψαν τα δύο προηγούμενα συνέδρια το 2016 και 2017, σε μία πολύ κρίσιμη και κομβική οικονομική, αλλά και κοινωνική συγκυρία, φέτος επιλέχθηκε ως τίτλος του Συνεδρίου η «Κοινωνική, Αλληλέγγυα Οικονομία και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση».

Στόχοι του Συνεδρίου μας, είναι να απαντηθούν ερωτήματα και να αποτυπωθούν πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν συντελεστές της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πρακτικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν ενδεικτικά: α) ποια τα προσωπικά βιώματα εργαζομένων-ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στους ΚοιΣΠΕ και στις ΚοινΣΕΠ; β) Πως μετασχηματίζονται πόρων που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία, ώστε να ενισχυθεί η γενική ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα των ΚοιΣΠΕ; γ) Ποια η έως τώρα εμπειρία και οι προτάσεις από συνεργαζόμενους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τον μετασχηματισμό κοινωνικών πόρων; δ) Ποιο ρόλο δύναται να διαδραματίσει η Κοινωνική & Αλληλέγγυας Οικονομία στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση;

Απώτερος σκοπός της ΠΟΚοιΣΠΕ μέσα από το εν λόγω συνέδριο αλλά και από όλες τις παρεμβάσεις της στο πεδίο της ΚΑΛΟ είναι η μεθοδευμένη και συστηματική υποστήριξη της ανάπτυξης των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ειδικότερα των ΚοιΣΠΕ για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους και της βελτίωσης των ποσοτικών και των ποιοτικών δεικτών των θέσεων εργασίας που δημιουργούν.
Η μεγάλη οικογένεια των ΚοιΣΠΕ, το Κοινωνικό Συνεταιριστικό κίνημα των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα αριθμεί σήμερα 30 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα, 3 πρωτοβουλίες σύστασης νέων ΚοιΣΠΕ, αριθμεί πάνω από 3000 συνεταιριστές εκ των οποίων οι 1400 είναι άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Είναι ένα μαζικό κίνημα στο οποίο εργάζονται 530 άτομα, εκ των οποίων τα 300 είναι εργαζόμενοι με αναπηρία και μειονεξία για εργασία. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε το έτος 2016 σε 4.220.700 ευρώ, έναντι 3.506.000 ευρώ το 2015 και η πρόβλεψη για το 2017 είναι ότι θα ξεπεράσει τα 4.500.000 ευρώ.

Με αυτές τις λίγες λέξεις και με περισσό συναίσθημα, στη λήξη της θητείας του ΔΣ της ΠΟΚοιΣΠΕ, καλούμε Κοινωνικούς Συνεταιριστές, εργαζόμενους σε ΚοιΣΠΕ και ΚοινΣΕπ, εργαζόμενους και ερευνητές σε φορείς ΚΑΛΟ και τέλος διαμορφωτές του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στην φιλόξενη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Νίκης 4 στην Αθήνα (περιοχή Συντάγματος), σε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο που θα μεταφέρει εμπειρίες, καλές πρακτικές και δυσκολίες των Συνεταιριστικών Κινημάτων στην ευρύτερη προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιχειρείται στη χώρα μας.
Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΟΚΟιΣΠΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου

Σωτήριος Α. Κουπίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΠΟΚΟΙΣΠΕ

Πόλα Νικολάου, Γραμματέας ΔΣ ΠΟΚΟΙΣΠΕ