Δημοσιογράφος: “Πώς κρίνετε τις τελευταίες δηλώσεις του Γκλιγκόροφ”;

Κωνσταντίνος Καραμανλής: “Φρονώ ότι σύντομα θα μετανιώσει. Και γι αυτά που κάνει και γι αυτά που λέει. Ελπίζω συνεπώς ότι οι σύμμαχοι και συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μία Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή είναι… ΕΛΛΗΝΙΚΗ”!

Originally posted 2018-06-11 23:39:59.