“Εγώ δεν υπέγραψα ποτέ τέτοια δήλωση. Ο Μίκης Θεοδωράκης την υπέγραψε και μάλιστα αποκήρυξε και τον Κομμουνισμό. Το ίδιο έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου όπου και αυτός υπέγραψε δήλωση στον Μανιαδάκη το 1938 εάν ενθυμούμαι καλώς, του τα είπε όλα και εκάρφωσε όλους τους συντρόφους του. Το σύνολο των Μακρονησιωτών από την εξορία,αφού κατάλαβαν τι είναι ο κομμουνισμός τον πολέμησαν σκληρά κατά τα τελευταία δύο έτη του αδελφοκτόνου σπαραγμού”.

Originally posted 2020-10-30 15:02:00.