Την ερχόμενη Δευτέρα λήγει η περίοδος, όπου οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων για το έτος 2017, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος taxis στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η πληρωμή των επιδομάτων στους δικαιούχους που έκαναν αίτηση, αλλά λείπουν κάποια δικαιολογητικά, για τα οποία ήδη έχουν ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018.

grecobooks 3

Η διοίκηση του ΟΓΑ υπενθυμίζει στους δικαιούχους με ανακοίνωσή της πως η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολή των αιτήσεων είναι καταληκτική και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση