Έκπληκτοι μάθαιναν εχθές όλοι οι Έλληνες πως ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός κύριος Ζόραν Ζάεφ αποκάλυψε την αποδοχή του ονόματος “Μακεδονία/Σκόπια” από προηγούμενο Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο βιβλίο του Έλληνα Πρεσβευτή στον ΟΗΕ και διαπραγματευτή με τα Σκόπια κύριο Χρήστο Ζαχαράκη με τον τίτλο “Άκρως Απόρρητο, Ειδικού Χειρισμού“, αναφέρονται λεπτομέρειες από τις συναντήσεις του με τον τότε Πρωθυπουργό κύριο Κώστα Σημίτη, που ρίχνουν φώς στο θέμα που ανακίνησε εις βάρος της Ελλάδος ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός.

Τα παρακάτω αποσπάσματα αναφέρονται σε συναντήσεις του Έλληνα Πρεσβευτή με τον κ. Σημίτη τον Μάρτιο του 1996, τον Σεπτέμβριο του 1997 και τον Φεβρουάριο του 1998.

Στο Μαξίμου

«Του επεσήμανα ότι κατά σειρά προτιμησιακής προτεραιότητος προηγούνται τά ονόματα χωρίς τόν όρο «Μακεδονία» ή παράγωγο του, όπως Δημοκρατία του Βαρδάρη, Δημοκρατία των Σκοπίων καί Βαρδανία. Άκολουθούν τά σύνθετα ονόματα μέ χρήση του όρου «Μακεδονία», βάσει του εθνοτικού κριτηρίου (Σλαβομακεδονία, Σλαβομακεδονική Δημοκρατία) ή του γεωγραφικού κριτηρίου (Μακεδονία του Βαρδάρη, Μακεδονική Δημοκρατία του Βαρδάρη, Μακεδονία των Σκοπίων, Μακεδονική Δημοκρατία των Σκοπίων, Βόρειος ή Άνω Μακεδονία) ή, τέλος, του χρονικού κριτηρίου (Νέα Μακεδονία, Νεομακεδονία, Νεομακεδονική Δημοκρατία, Δημοκρατία Νέας Μακεδονίας), ενώ θά πρέπει, κατά τήν γνώμη μου, νά αποκλεισθούν οί όροι «Δημοκρατία τής Μακεδονίας/Σκόπια» ή «Σκόπια».

«Ό Πρωθυπουργός μέ άκουσε μέ ενα ελαφρώς σαστισμένο ύφος καί μέ άφησε νά αντιληφθώ ότι, άν καί θά ήθελε νά «απαλλαγεί» από τό όλο θέμα, εντούτοις αισθάνεται ανασφαλής, εν όψει της γνωστής αποφάσεως του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, υπό τόν Κ. Καραμανλή, αλλά καί των πιθανών αντιδράσεων στήν Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ.

«Γιά τό δεύτερο, δέν μου έπεφτε λόγος, αλλά γιά τό πρώτο του υπέδειξα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί άρχηγοί έχουν είτε αποβιώσει είτε άποσυρθει από τήν ενεργό πολιτική σκηνή, πλήν τής κυρίας Παπαρήγα, ή οποία καί ήταν ή μόνη αντίθετη προς τή σχετική απόφαση!

«Ό Σημίτης δέν σχολίασε, άλλά συμφώνησε μέ τόν Πάγκαλο νά εκθέσω τήν κατάσταση στήν Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, άν καί ό Θέμελης εξέφρασε φόβους γιά άκριτομυθίες άπό τά μέλη της, ενώ, γενικότερα, εισηγήθηκε νά προχωρήσουμε στή διαπραγμάτευση χωρίς, όμως, νά φαίνεται ότι έλαβε άποφάσεις ο Πρωθυπουργός, σέ περίπτωση αλλαγής πολιτικής!

»Τέλος, ό Πρωθυπουργός, θέλοντας, προφανώς, νά πιαστεί άπό κάπου, ζήτησε από τόν Πάγκαλο νά του φέρει τούς υπηρεσιακούς φακέλους μέ τίς παλαιότερες άπόψεις του Κάρ. Παπούλια περί άποδοχής του σύνθετου ονόματος! […]

Ρητές οδηγίες

«Ό Πάγκαλος επιβεβαίωσε, ενώπιον όλων τών παρισταμένων, τή σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού καί, μετά τή λήξη τής τηλεφωνικής συνομιλίας, μου έδωσε οδηγίες νά άνακοινώσω στον Vance ότι ή ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τήν προτασή του.

«Πιστός στήν άρχή πού έχω τηρήσει από χρόνια, απηύθυνα πάραυτα επίσημο επιβεβαιωτικό τηλεγράφημα στόν ΥΠΕΞ, τό όποιο παρέλαβε ιδιοχείρως ό Β. Παπαϊωάννου, ότι, σύμφωνα μέ τίς σημερινές προφορικές οδηγίες του, κατόπιν καί τής σχετικής τηλεφωνικής συνεννοήσεώς του μέ τον Πρωθυπουργό, προτίθεμαι νά ανακοινώσω, αύριο, στόν Vance ότι ή ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται, κατ’ άρχήν, τήν πρότασή του προς τό Σ.Α. περί «R.M./ Skopje».!…].

«Ναί» στον Νίμιτς

«Ανακεφαλαιώνοντας, ό Σημίτης μου έδωσε οδηγίες νά άπορρίψω τήν πρόταση Vance-Nimetz, νά δηλώσω ότι ή ελληνική πλευρά είναι διατεθειμένη νά συζητήσει τήν πρόταση του Vance περί ενός ονόματος μέ τόν όρο R.M./ Skopje καί, σέ περίπτωση αδιεξόδου, νά προτείνω αναστολή τών διαπραγματεύσεων για ένα εξάμηνο».

259619.jpg