Προσάρτημα με συμπληρωματικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον προϋπολογισμό του 2019 απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπουργείο Οικονομικών. Μείωση στα κονδύλια για εκπαίδευση και υγεία. Αύξηση στη δαπάνη για την απασχόληση.

Στο προσάρτημα, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιγράφονται με ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο 2019.

Επίσης, αποτυπώνεται η πρόβλεψη της καταβολής κονδυλίων για εκπαίδευση, υγεία και απασχόληση.www.grecobooks.com

Έτσι:

  1. Το κονδύλι για την εκπαίδευση προβλέπεται να μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 4% το 2018, στο 3,8% για το 2019.
  2. Το κονδύλι για την υγεία, θα αντιστοιχεί στο 4,8% το 2019 από 4,9% το 2018 αν και σε απόλυτο αριθμό, το ποσό θα ανέβει στα 9,118 δισ. ευρώ από 8,956 δισ. ευρώ το 2018
  3. Το κονδύλι για την απασχόληση, θα αυξηθεί από το 0,5% στο 0,6% ή από τα 976 εκατ. ευρώ στα 1,08 δισ. ευρώ.

Originally posted 2018-11-01 09:14:22.