Από το 2015 έχουν να χορηγηθούν νέες επικουρικές συντάξεις στους δικαιούχους. Μέχρι σήμερα εκκρεμούν περισσότερες από 120.000 αιτήσεις. Οι νέες συντάξεις που αναμένεται να καταβληθούν, οι αιτήσεις των οποίων είχαν τότε υποβληθεί, θα είναι κατά μέσο όρο μειωμένες 22% ως αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση, όπως ο “κόφτης” του νόμου Κατρούγκαλου.

Μάλιστα οι συνολικές μειώσεις των συντάξεων αναμένεται να διευρυνθούν, αφού θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνέπειες  της διαμόρφωσης των συντάξεων από τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νέοι νόμοι, όπου θα υπάρχει αναλογία ανεργίας και ύψους των επικουρικών, για να επανέλθουν οι επικουρικές συντάξεις στο ύψος της προηγούμενης δεκαετίας, η ανεργία στη χώρα θα πρέπει να πέσει στο 8% ως το 2028, ενώ παράλληλα το ΑΕΠ θα πρέπει να αυξάνεται ετησίως 3% για την επόμενη δεκαετία.

Κάτι τέτοιο, με την ανεργία σήμερα στο 22% και με τις προοπτικές ανάπτυξης μηδενικές λόγω της υπερφορολόγησης, κρίνεται ως όνειρο θερινής νυκτός, συνεπώς οι συνταξιούχοι θα πρέπει να σφίξουν ακόμη περισσότερο το ζωνάρι, αν υπάρχει κι άλλη τρύπα σε αυτό ή αν υπάρχει πλέον το ίδιο το ζωνάρι.

Πάντως  αβέβαιο είναι αν στο μέλλον θα υπάρχουν και συνταξιούχοι.