Το μετάλλιο σε ανάμνηση του Μακεδονικού Αγώνα θεσπίστηκε με το Νόμο 5168/1931, «Περί Απονομής Ηθικών Αμοιβών εις τους Αγωνιστάς των Μακεδονικών Αγώνων 1903-1909» στις 25 Ιουλίου 1931.

Περιελάμβανε τρεις τάξεις και απονεμόταν, αναλόγως, στις παρακάτω περιπτώσεις:
Το μετάλλιο Α’ τάξεως απονεμήθηκε μεταθανατίως σε όλους τους φονευθέντες, καθώς και στα Μέλη και Όργανα του Κεντρικού Μακεδονικού Κομιτάτου, τους Πράκτορες και Οργανωτές, τους Αρχηγούς Αξιωματικούς και σε Υπαξιωματικούς και ιδιώτες. Το μετάλλιο Β’ Τάξεως αντίστοιχα, στους αντιπροσώπους του Κεντρικού Κομιτάτου, τους Οπλαρχηγούς Α’ και Β’ Τάξεως και τους Πράκτορες Β’ Τάξεως.

_Το μετάλλιο Γ’ Τάξεως στους λοιπούς οπλίτες και ιδιώτες, οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Αγώνα.

Το ορειχάλκινο μετάλλιο, έργο του χαράκτη Π. Κελαϊδή, έχει σχήμα κυκλικό διαμέτρου 35 χιλ. Στην όψη φέρει ανάγλυφη τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την επιγραφή «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1903-1909».

Η πίσω πλευρά κοσμείται από ένα αναγεννώμενο φοίνικα με ανοιχτά φτερά και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1931» (Α’ τύπος). Μετά την παλινόρθωση της Μοναρχίας, το νέο μετάλλιο έφερε την επιγραφή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1936» (Β’ τύπος).

Originally posted 2020-08-22 14:53:08.