Οι ξένοι δανειστές ζητούν καλύτερες επιδόσεις από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, όπως φαίνεται στο αναθεωρημένο τεχνικό μνημόνιο που διαμορφώνει τους οικονομικούς στόχους για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά στη νέα χρονιά.

Αναλυτικότερα, ο συντελεστής εισπραξιμότητας όπως προβλέπουν οι νέοι στόχοι πρέπει να φτάσει στο 84%, ενώ 59 στους 100 φορολογούμενους με οφειλές άνω των 500 ευρώ θα πρέπει να βρεθούν με δεσμευμένους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο τέλος της χρονιάς.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη χώρα μας ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια. Φέτος θα πρέπει να εισπραχθούν περίπου τα 3, ενώ για κάθε 100 ευρώ νέας ληξιπρόθεσμης οφειλής η ΑΑΔΕ θα πρέπει να εισπράττει άμεσα τα 24. Παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος θα ορίζεται το χρέος που έχει συσσωρευθεί μέχρι το τέλος της προηγούμενης φορολογικής χρονιάς, ενώ νέο ορίζεται το χρέος που συσσωρεύεται την τρέχουσα, για το οποίο οι εισπρακτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αγγίξουν τον μνημονιακό στόχο που θα αυξάνεται κλιμακωτά ως το Δεκέμβριο.

Με την αγορά να παραμένει σε ασφυξία και τη ρευστότητα στο ναδίρ έως το τέλος του 2018 εκατομμύρια λογαριασμοί θα δεσμευθούν, ενώ οι στόχοι δεν πρόκειται να επιτευχθούν, αφού “ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος”.