Κατά προσέγγιση και πολύ μακριά από την πραγματική εμπορική τους αξία αναμένεται να διαμορφωθούν και πάλι οι νέες αντικειμενικές αξίες, θέτοντας και πάλι εκτός πραγματικότητας την εκτίμηση των ακινήτων για τον πιο δίκαιο προσδιορισμό της φορολογίας.

Μετά το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούσε να συμπληρωθεί ο αριθμός εκτιμητών, τώρα ένα νέο πρόβλημα εις βάρους των φορολογουμένων έρχεται να προστεθεί. Σε πολλές περιοχές δεν διενεργήθηκε καμία αγοραπωλησία, ενώ σε ακόμη περισσότερες, εν μέσω κρίσης, πραγματοποιήθηκαν αγοραπωλησίες σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες από την εμπορική τους αξία.

Έτσι ο προσδιορισμός των αξιών θα γίνει πάνω από αυτές τις τιμές και πάλι κατά προσέγγιση, διαμορφώνοντας εκ νέου μία κατάσταση όχι και πολύ διαφορετική από αυτήν που η κυβέρνηση καλείται να αλλάξει. Οι εκτιμητές πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις τους το πολύ μέχρι τα μέσα του Μάρτη και αυτές θα επηρεάσουν σημαντικές παραμέτρους.